Overheid vergoedt wildschade

Het jachtseizoen is weer van start gegaan. Op een aantal dieren mag opnieuw worden gejaagd. Andere zijn beschermd. Toch kunnen die dieren in de loop van het jaar heel wat schade aanrichten. In dergelijke gevallen geeft de Vlaamse overheid evenwel een tussenkomst.

De overheid zal onder bepaalde voorwaarden schadevergoeding uitbetalen bij belangrijke schade aan goederen, gewassen, teelten, oogsten, bosaanplantingen of aan dieren met een landbouwnut. De vergoeding kan zowel door boeren als door particulieren worden aangevraagd. Enkel schade die groter is dan 300 euro komt in aanmerking voor een schadevergoeding. Bovendien moet ze zijn aangericht door dieren waarop niet mag worden gejaagd. Dit betekent dat schade door bijvoorbeeld vossen, fazanten, wilde zwijnen, edelherten, kieviten, smienten, grauwe ganzen, hazen en patrijzen niet vergoed wordt. Zij mogen immers wel worden bejaagd. De schadelijder moet bovendien altijd een stuk van de last zelf dragen. Het gaat om 5 procent van de totale schade, met een minimum van 250 euro per schadelijder per jaar. De schade moet ook binnen een redelijke termijn worden vastgesteld en binnen de vijf werkdagen erna door de schadelijder worden gemeld bij het Agentschap voor Natuur en Bos. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content