Ook betalingsuitstel mogelijk voor bepaalde verzekeringen

. © .

Na de banksector, gaat ook de verzekeringssector een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen. Sectororganisatie Assuralia bereikte hierover een akkoord, met behulp van de Nationale Bank, de FSMA en de regering, zo raakte donderdag bekend. De verzekeraars beloven de volgende maanden ‘soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden’.

Concreet worden zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot eind september, als de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland. Ook de betaling van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort. Voor de premie van de brandverzekering kan eveneens uitstel worden verleend, maar enkel voor wie werkloos is geworden.

Voor alle andere verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan gevonden worden.

Ook engageert de sector zich om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot 30 september 2020. De betaling van de premies door de werknemers wordt kwijtgescholden.

Partner Content