‘Onderfinanciering van pensioenen is klimaatverandering van sociale zekerheid’

© WEF/CC

Als overheden geen treffende maatregelen nemen, dan zit de wereldeconomie tegen 2050 opgezadeld met een pensioenfactuur van maar liefst 400.000 miljard dollar. Dat becijferde het Wereld Economisch Forum WEF in een nieuw rapport, dat donderdag gepubliceerd werd.

Het WEF berekende de pensioenfactuur aan de hand van de een analyse van de zes grootste pensioensystemen ter wereld: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Japan, Nederland, Canada en Australië. Zij zullen -als er niets verandert- tegen 2050 samen goed zijn voor een tekort van 224.000 miljard dollar op de wereldwijde pensioenfactuur. Tel je China en India daar nog bij, dan loopt het tekort op naar 400.000 miljard dollar, becijferde het WEF.

Het Forum baseert zich daarvoor op een pensioen van 70 procent van het inkomen voor alle werknemers en gaat er in de studie van uit dat iedereen tussen zijn 60ste en 70ste verjaardag met pensioen gaat.

Het grootste probleem blijft de demografie. De “usual suspect” vergrijzing, gecombineerd met een laag geboortecijfer, leidt ertoe dat steeds meer pensioenen betaald moeten worden door een krimpende groep werkenden.

Werknemers aanmoedigen

“Overheden, bedrijven en individuen zijn alledrie in dit verhaal betrokken”

Het WEF richt de pijlen ook op de werkgevers. Werknemers worden volgens het WEF steeds vaker aangemoedigd om zélf maandelijks een vast bedrag naar keuze opzij te zetten voor het pensioen, als vervanger voor een standaard pensioenregeling. Dat zadelt het personeel volgens de organisatie op met een al te hoog risico, terwijl het hen aan de nodige financiële kennis ontbreekt om de beste keuzes te maken.

“We staan echt op een kantelmoment”, zegt WEF-onderzoeker Michael Drexler. Hij noemt de onderfinanciering van de pensioenen “de klimaatverandering voor de wereldwijde sociale zekerheid”, maar benadrukt wel dat het nog niet te laat is.

Om het tij te keren, moeten overheden de pensioenleeftijd snel optrekken, meent het WEF. Daarnaast moet de bevolking meer financiële kennis vergaren en moeten ze gestimuleerd worden om zélf al vroeg te beginnen met pensioensparen. “Overheden, bedrijven en individuen zijn alledrie in dit verhaal betrokken. Het probleem is zo groot, dat we het engagement van de drie nodig zullen hebben om het op te lossen”, besluit Drexler.

Partner Content