Ondanks zorgen om genderevenwicht toch positief advies voor nieuwe ECB-directeur Elderson

Het Europees Parlement heeft dinsdag een positief advies gegeven voor de benoeming van de Nederlander Frank Elderson als nieuwe directeur van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat gebeurde ondanks de bezwaren die werden opgeworpen tegen het mannelijke overwicht in de ECB-directie.

De benoeming van een nieuwe ECB-directeur is een zaak van de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Zij beslissen binnenkort over de voordracht van Frank Elderson, die nu nog directeur is bij de Nederlandse centrale bank (DNB). Het Europees Parlement kan slechts zijn advies geven.

Het is een uitgemaakte zaak dat Elderson de Luxemburger Yves Mersch zal opvolgen, wiens mandaat over enkele weken ten einde loopt. De Eurogroep droeg Elderson begin oktober officieel voor, nadat gebleken was dat hij op meer steun kon rekenen dan zijn Sloveens tegenkandidaat Bostjan Jazbec. In de zeskoppige ECB-directie zullen met Elderson nog steeds vier mannen zetelen. Voorzitter Christine Lagarde en directeur Isabel Schnabel zijn de enige vrouwen.

Die verhouding wordt in het Europees Parlement argwanend bekeken. De parlementsleden hebben al meermaals hun ongenoegen geuit over de benoemingsprocedure van een nieuwe ECB-directeur en vinden dat er niet 1 kandidaat, maar een lijst met minstens twee kandidaten moet worden voorgelegd, met een gelijke man-vrouwverhouding. Ze betreuren dat de lidstaten die verzoeken niet ernstig genomen hebben.

Desondanks toonde een meerderheid van de parlementsleden (319 tegen 202, bij 171 onthoudingen) zich dinsdag bereid om Elderson te steunen. Twee weken geleden kreeg hij na een hoorzitting al een positief advies van de commissie Economische en Monetaire Zaken.

Partner Content