OESO-rapport: Belastingdruk nergens zo hoog als in België

© ImageGlobe

De belastingdruk op arbeid was vorig jaar nergens zo hoog als in België. Dat blijkt uit het nieuwe ‘Taxing Wages’ rapport van de OESO. Ons land staat al jaren met stip bovenaan de lijst. De druk is wel verlicht in vergelijking met 2016.

De OESO meet de belastingdruk op het looninkomen van een gemiddelde werknemer uit de privésector: hoeveel van wat een werknemer kost aan een werkgever, keert in de vorm van werkgevers- en werknemersbijdragen en inkomstenbelasting terug naar de staat.

België staat al sinds jaar en dag bovenaan de lijst. En ook in 2017 was de belastingdruk nergens zo hoog als in ons land: 53,7 procent voor een alleenstaande. België gaat daarmee Duitsland (49,7 procent), Italië (47,7 procent) en Frankrijk (47,6 procent) vooraf. De gemiddelde belastingdruk in de OESO-landen bedroeg 35,9 procent. Chili kent de laagste belastingdruk op arbeidsinkomen: amper 7 procent. Ter illustratie: bij de buren in Nederland bedraagt de belastingdruk op arbeid 37,5 procent.

De belastingdruk in ons land is wel gedaald: met 0,24 procentpunt. In zestien van de 35 OESO-landen daalde de belastingdruk, maar België is het enige land waar zowel de inkomensbelasting als de werkgeversbijdragen dalen. De daling van de belastingdruk is in ons land ook groter dan de gemiddelde OESO-daling (-0,13 procentpunt).

Ook in andere categorieën scoort ons land hoog qua fiscale druk. Voor een gezin met twee kinderen en één inkomen bedraagt de belastingdruk 38,3 procent. België kent daarmee de op vier na hoogste belastingdruk. Ook voor deze categorie daalde de druk. Frankrijk staat op één, met 39,4 procent. Ook voor een gezin met twee kinderen met twee inkomens (waarvan één gemiddeld en één op 67 procent van dat gemiddelde) kent ons land de hoogste druk: 46,2 procent.

De categorie in ons land met de hoogste fiscale druk is de alleenstaande zonder kinderen en met een loon dat 167 procent van het gemiddelde bedraagt: 59,6 procent. Nergens elders in de OESO wordt arbeidsinkomen zo zwaar belast.

Partner Content