OESO: ‘De Belgische vennootschapsbelasting kan een hervorming gebruiken’

© OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een denktank van voornamelijk rijke landen, is positiever geworden over de groei van de Belgische economie. De organisatie gaat uit van 1,6 procent groei dit jaar en 1,7 procent volgend jaar, tegenover respectievelijk 1,3 en 1,5 procent in haar vorige prognose.

De economische groei is gematigd geweest, maar zal volgens de OESO dit en volgend jaar aantrekken. De organisatie zit daarmee op dezelfde lijn als de Europese Commissie. Vooral private investeringen zullen de groei een boost geven, want volgens de OESO zal de private consumptie matig blijven door de loonmatiging. De regering matigde de loongroei om onze bedrijven concurrentiëler te maken.

Daling werkloosheid

De werkloosheid zal verder dalen, verwacht de OESO, van 7,9 procent vorig jaar tot 6,6 procent in 2018. Al stelt de organisatie wel vast dat de geografische verschillen in werkloosheid groot zijn in ons land en dat immigranten en hun kinderen achterop hinken in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Opvallend is dat de OESO niet alleen opwerpt dat een betere transportinfrastructuur de ruimtelijke arbeidsmobiliteit zou verbeteren, maar ook een verlaging van transactiekosten bij het kopen van een woning naar voren schuift.

De tax shift van de regering-Michel zal de economische activiteit stimuleren, luidt het. De OESO verwijst daarbij naar de verschuiving van lasten op arbeid naar accijnzen en milieutaksen. De kilometerheffing voor vrachtwagens, hogere taksen op diesel en fiscaal minder interessante bedrijfswagens zullen de vervuiling tegengaan, luidt het.

Het kan echter nog beter, stelt de OESO, bijvoorbeeld door de wegentol nog uit te breiden en de taksen op bedrijfswagens nog op te trekken. Bovendien blijft België ondanks de inspanningen een van de hoogste arbeidsbelastingen in de OESO hebben. Ook de vennootschapsbelasting, met zijn vele uitzonderingen, kan volgens de OESO een hervorming gebruiken. En er zou ook een federale vermogenswinstbelasting kunnen ingevoerd worden, zo suggereert de OESO, maar dan “als onderdeel van een bredere hervorming”.

Verlaging lasten op arbeid

De invoering van een meerwaardebelasting zou een goede zaak zijn”

Premier Charles Michel reageert opgetogen. “Dit rapport is aanmoediging om onze inspanningen verder te zetten. Het bevestigt de uitstekende resultaten op vlak van jobcreatie en is dus goed nieuws”, aldus de eerste minister, die het rapport op 20 juni persoonlijk zal bespreken met secretaris-generaal José Ángel Gurría. Michel ziet het rapport alvast als een aanmoediging om “de koers aan te houden en de hervormingen verder te zetten”.

Ook minister van Economie Kris Peeters reageerde al. De vicepremier van CD&V herhaalt dat hij voorstander is van het verder verlagen van lasten op arbeid in bepaalde knelpuntsectoren. Hij deed onlangs een voorstel voor een tweede tax shift voor de e-commerce, bouw, transport en binnenvaart. Peeters onderstreept voorts dat de OESO pleit voor een hervorming van de vennootschapsbelasting en daarbij “aanstipt dat de invoering van een meerwaardebelasting daarbij een goede zaak zou zijn”.

CD&V vroeg lange tijd om zo’n meerwaardebelasting. Eind vorige maand besloten sommigen uit een interview met partijvoorzitter Wouter Beke in De Tijd dat CD&V die meerwaardebelasting van de tafel had gehaald. Beke reageerde op Twitter dat dit een voorbarige conclusie is. “Voorstel CD&V ligt op tafel. Quid andere partijen?”, klonk het toen.

Partner Content