Obligaties in vizier vermogenstaks

© Belga

De belastingverhoging op de roerend inkomens van rijke Belgen treft vooral de rente op obligaties en kasbons. Het spaarboekje blijft buiten schot.

De verhoging van de belasting op de roerende inkomens van rijke Belgen treft vooral de rente op obligaties en kasbons. Het spaarboekje, de meeste dividenden en de opbrengst van het gros van de spaarverzekeringen worden niet geviseerd.

Dat blijkt uit een analyse van het ontwerp van programmawet door De Tijd.

De regering-Di Rupo voert in 2012 een extra taks in voor gezinnen met een roerend inkomen van meer dan 20.000 euro. De taks bedraagt 4 procent op de schijf boven 20.000 euro. Tot dusver was het niet duidelijk welke inkomens worden meegeteld en welke inkomens zwaarder worden belast.

De programmawet beschouwt de rente op obligaties en kasbons, dividenden van aandelen en de opbrengst van sommige beleggingsfondsen als roerend inkomen.

Maar niet al die inkomens worden onderworpen aan een hogere taks. De algemene regel is dat inkomens die vanaf 2012 worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 21 procent in aanmerking komen voor de hogere belasting.

Nationale Bank

Een gezin kan op twee manieren de extra taks op hoge roerende inkomens betalen. Wie zijn bank de toestemming geeft informatie over zijn roerend inkomen mee te delen aan het centraal meldpunt bij de Nationale Bank, moet geen hogere bronheffing betalen. De extra taks wordt dan geheven bij de berekening van de personenbelasting.

Wie niet wenst dat zijn bank informatie over zijn roerend inkomen overmaakt aan het meldpunt bij de Nationale Bank, moet meteen de hogere taks betalen. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content