Notarissen worden btw-plichtig

De regering Di Rupo I heeft beslist om de 1435 Belgische notarissen vanaf 2012 aan de btw te onderwerpen.

Tot voor kort was België een van de weinige Europese landen waar juridische beroepen niet btw-plichtig waren. Daar komt nu dus een einde aan. Welke gevolgen kan dat voor u als ‘notarisklant’ hebben?

Doet u beroep op de diensten van een notaris, dan wordt dit duurder. Notariële erelonen, alsook een deel van de opzoekingskosten verbonden aan notariële akten en/of diensten, worden onderworpen aan 21% btw. Goed om weten is dat er een aantal kosten niet onderworpen zijn aan de btw. Het gaat meer bepaald om de te betalen registratierechten (bv. bij een aankoop van een woning), de inschrijvings- en transcriptiekosten van hypotheken en handlichtingen – zowel het hypotheekrecht, de honoraria van de hypotheekbewaarder als de kosten verbonden aan deze hypothecaire operatie – en het rolrecht. Als de btw verschuldigd is, dan is deze toepasbaar op het ogenblik dat de akte wordt verleden. Voor alle duidelijkheid; de akten waarop in 2011 een voorschot is betaald en die in 2012 worden verleden zijn aan de btw onderworpen

Johan Steenackers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content