Notariskantoren annuleren alle niet-dringende afspraken tot 5 april

De strengere maatregelen om de verdere verspreiding van het coronovirus in te perken, hebben ook invloed op de activiteiten van de 1.150 notariskantoren in ons land. Afspraken om een akte te ondertekenen tussen nu en 5 april worden geannuleerd, tenzij het echt dringend is. Dat meldt de Federatie van het Notariaat (Fednot) in een persmededeling.

Wie een afspraak heeft voor de ondertekening van een niet-dringende akte, zal door zijn notariskantoor gecontacteerd worden voor een nieuwe afspraak. Gaat het om een dringende akte, bij bijvoorbeeld een nakend overlijden, dan kan de ondertekening wel doorgaan. De akte kan ook nog ondertekend worden als de door de fiscus opgelegde termijnen zouden overschreden worden of als de financiële gevolgen voor de cliënt bij niet-ondertekening te groot zouden zijn.

In die uitzonderlijke situaties zal met alle mogelijke veiligheidsvoorschriften rekening worden gehouden, zodat de aanwezige personen elkaar niet kunnen besmetten. Indien het gaat om een afspraak of een akte waarbij een ander notariskantoor betrokken is, zullen notarissen zoveel mogelijk gebruik maken van een videoconferentie-systeem. Op die manier vermijden ze dat veel personen samen in één ruimte zitten. Voor dringende akten wordt de fysieke aanwezigheid ook beperkt: alleen de notaris zal bij de ondertekening aanwezig zijn.

Zogenaamde onderhandse documenten, zoals een verkoopovereenkomst (een ‘compromis’), worden niet meer ondertekend op de notariskantoren. Dit kan wel via mail of brief. Fednot onderzoekt nog op dit ogenblik of het mogelijk is om authentieke testamenten zonder getuigen te verlijden.

Partner Content