Noodweer: schade Ethias-klanten kan oplopen tot 250 miljoen euro

Een door het noodweer vernielde woning in Pepinster © belga

Klanten van verzekeraar Ethias hebben volgens eerste ramingen 250 miljoen euro schade geleden door de overstromingen van midden juli. Dat meldt Ethias donderdag. Tot vandaag heeft de verzekeraar al ongeveer 10.000 schadeaangiften geregistreerd.

Voor alle duidelijkheid, de 250 miljoen euro is een ruwe schatting van de schade geleden door de verzekerden van Ethias en dus niet het bedrag dat Ethias uiteindelijk moet betalen. ‘Daarvoor moet men nog rekening houden met de herverzekeraars en met de limieten opgenomen in artikel 130 van de wet op verzekeringen’, zegt woordvoerder Serge Jacobs, die nog geen cijfer kan plakken op de netto-impact voor Ethias. Over dat artikel 130 hebben de verzekeraars donderdag een akkoord gesloten met de Waalse overheid: het plafond van 320 miljoen euro voor de tussenkomst van verzekeraars bij grote rampen wordt nu verhoogd tot 590 miljoen euro.

Ethias registreerde al ongeveer 10.000 schadeaangiften, voornamelijk in de brand- en autoverzekering. Aan de kant van de particulieren (met ongeveer 7.000 ingediende aangiften) komen er vrijwel geen nieuwe aangiften meer binnen, maar voor ondernemingen en publieke collectiviteiten moet nog een aantal dossiers worden ontvangen, aldus de verzekeraar.

Voorschotten

Ethias heeft zich ertoe verbonden elke getroffen verzekerde te vergoeden binnen de 30 dagen na de expertise, zoals in het contract is bepaald. ‘Maar het is duidelijk dat de expertises tijd zullen vergen, gezien de omvang van het werk, en dat 30 dagen een lange tijd is als je niets meer hebt’, klinkt het. ‘Om die reden worden bijkomende voorschotten uitgekeerd, met name om de kosten van herhuisvesting en de uitgaven voor basislevensbehoeften te dekken. De teams zijn ook versterkt om de vergoedingen in de dossiers waarvoor de expertise is gebeurd, verder te versnellen.’

CEO Philippe Lallemand benadrukt dat de verzekeringssector zijn model voor de toekomst moet heroverwegen. ‘Als we willen dat natuurrampen – die volgens het recentste IPCC-rapport zullen toenemen – verzekerbaar blijven, zullen verzekeraars en herverzekeraars samen met de regionale, federale en zelfs internationale overheden rond de tafel moeten gaan zitten’, zegt hij.

Toekomst

Lallemand pleit voor een structuur met vier niveaus voor uitzonderlijke risico’s die geen grenzen kennen: de verzekeraars in eerste lijn, dan de herverzekeraars, de overheden en tot slot Europa. ‘Als we niet willen dat de actualiteit ons weer inhaalt, zullen we de gesprekken moeten versnellen’, benadrukt de CEO.

Partner Content