Nieuw protocol van OESO en Raad van Europa in strijd tegen belastingontduiking

De OESO en de Raad van Europa hebben een internationaal protocol opgesteld dat de strijd tegen fiscale fraude moet vergemakkelijken. Het nieuwe protocol schrijft concreet voor dat een land het nationaal bankgeheim niet als voorwendsel mag gebruiken om fiscale informatie niet aan een tweede land over te maken.

Het protocol is een actualisering van een internationaal verdrag dat in 1988 werd opgesteld onder auspiciën van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Raad van Europa. Dat verdrag schept een multilateraal kader voor de strijd tegen belastingontduiking. Veertien landen hebben het verdrag geratificeerd, waaronder België.

De internationale regels met betrekking tot fiscale fraude bleken evenwel nog heel wat lacunes te bevatten. Op vraag van de staats- en regeringsleiders van de G20 hebben de OESO en de Raad van Europa met het protocol nu striktere regels opgesteld.

Landen die het nieuwe protocol ondertekenen, verbinden zich ertoe andere ondertekenaars fiscale gegevens over te maken, zonder zich achter het bankgeheim of andere nationale regels schuil te gaan houden. Door het protocol zullen ook landen die geen lid zijn van de OESO of de Raad van Europa het reeds bestaande verdrag kunnen ondertekenen.

Het protocol zal ter ondertekening voorliggen op de jaarlijkse ministerraad van de OESO-landen op 27 en 28 mei in Parijs. Van zodra het door vijf landen is ondertekend, treedt het in werking.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content