Negatieve inflatie zorgt voor lagere lonen in verschillende sectoren

© Thinstock

Werknemers uit verschillende sectoren zien hun inkomen zakken door de dalende inflatie. De neerwaartse beweging tewerkstelligt een negatie indexering op de lonen van de werknemers.

De negatieve inflatie van september zal voor een uitbreiding van het aantal dalende lonen zorgen, luidt het bij hr-specialist SD Worx.

Elke sector kent zijn eigen indexmechanisme. Aan de hand van dat mechanisme wordt bepaald met hoeveel de lonen bij indexatie stijgen. Bij een dalende inflatie kunnen de lonen evenwel ook dalen. Verscheidene sectoren zitten in dat geval. Dat verschijnsel van dalende lonen is zelfs al sinds juni bezig. Bij de berekening van de lonen wordt immers gebruik gemaakt van de gezondheidsindex.

Die bestaat uit de consumptieprijsindex waar enkele producten worden uitgehaald die de gezondheid schaden, zoals tabak. Van die gezondheidsindex wordt een gewogen gemiddelde becijferd op basis van de laatste vier maanden. Concreet kennen de werknemers uit de cementfabrieken en de arbeiders uit de petroleumnijverheid en de handel sinds juni een negatieve indexering van hun lonen.

De werknemers uit de gas- en elektriciteitsbedrijven zagen hun loon sinds juli dalen, net als de werknemers uit de havens. Ook de grotere groep werknemers van de banken, beursvennootschappen en ‘maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie’ (de spaarkassen dus) zagen in juli en september hun loon dalen. In september kwamen daar de notarisbedienden bij. Ook enkele kleinere paritaire comités, zoals die van de vezelcementbedrijven en sommige steengroeven, zien de lonen al negatief evolueren.

De negatieve inflatie van september zal er ongetwijfeld voor zorgen dat nog meer sectoren vanaf oktober een negatieve indexering zullen kennen, vertelt Karine Warzecha, van het juridisch kenniscentrum van SD Worx. Dat de opgenoemde sectoren een negatieve indexering toepassen, hoeft niet te betekenen dat alle werknemers uit die sectoren hun loon zien dalen. Op bedrijfsniveau kunnen immers afspraken zijn gemaakt om de negatieve indexering niet toe te passen. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content