Meer dan 520.000 studenten hadden in 2017 een job

© Getty Images/iStockphoto

Het aantal jobstudenten blijft toenemen. In 2017 hebben 522.765 jongeren minstens één uur gewerkt als jobstudent. Dat is een stijging met 4 procent tegenover 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het aantal werkgevers dat een beroep deed op jobstudenten, steeg met 6 procent tot 59.806. Het aantal studentenjobs nam met 8 procent toe tot 778.281. Alle studenten samen werkten vorig jaar 89.595.003 uur. Of dat meer is dan in 2016, kan de RSZ niet vaststellen. In 2017 ging de urenregeling voor studentenarbeid van start en veranderde ook het aangiftesysteem. Tot en met 2016 verliep die in dagen. Maar de precieze inhoud van een aangegeven dag kon variëren van een paar uur tot een volledige werkdag. Dat maakt het volgens de RSZ onmogelijk om de aangegeven dagen uit 2016 op een betrouwbare manier te vergelijken met de uren uit 2017.

Een gemiddelde student werkte 171 uur, verdeeld over één à twee jobs en verdiende daarmee 1.997 euro (+13 procent). Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71 procent sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen omdat het de enige inkomsten zijn van de student.

Niet enkel tijdens zomermaanden

De RSZ stelt ook vast dat studenten steeds vaker het hele jaar door werken. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) actief was, zakte van 37 procent in 2012 naar 25 procent in 2017, terwijl het aandeel studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg van 12 naar 21 procent.

Volgens Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, is de hervorming van studentenarbeid naar een systeem met uren een goede zaak voor iedereen. ‘Studenten kunnen nu veel flexibeler kiezen wanneer ze willen werken en werkgevers kunnen veel makkelijker inspelen op piekmomenten. Met dit nieuwe, moderne systeem spelen we in op de maatschappij van vandaag’, benadrukt De Block.

Partner Content