Laatste dag voor belastingaangifte via Tax-on-web

Particulieren hebben tot uiterlijk vandaag – donderdag 16 juli – om middernacht de mogelijkheid om hun belastingaangifte via Tax-on-web in te dienen.

Woensdagnamiddag hadden al 1.446.148 burgers dat gedaan, ruim 3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit navraag bij de FOD Financiën.

De fiscus had finaal op zo’n 1,22 miljoen aangiftes van particulieren via Tax-on-web gerekend. Het zijn er nu al ruim 18 procent meer, klinkt het woensdag. Je kunt ook kiezen omje belastingaangifte via een mandataris (boekhouder, fiscalist,…) te laten indienen. Daarvoor ligt de deadline op 22 oktober. Tot nu toe hebben die al 216.888 aangiftes ingediend, een forse stijging (+40.994 of 23 procent) tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Door de coronacrisis konden belastingplichtigen dit jaar niet naar een belastingkantoor gaan om hulp te krijgen bij hun aangifte. Die hulp werd wel telefonisch verschaft, maar de FOD Financiën merkt toch op dat ze minder mensen heeft bijgestaan dan andere jaren. In 2019 ging het om maar liefst 620.000 aangiftes die met hulp van een ambtenaar werden ingediend. Een deel van deze mensen ontving dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte en moet dus niets meer doen. Anderen vulden hun brief in met telefonische hulp, of met tussenkomst van de gemeente, het OCMW of op eigen houtje. Toch schat de fiscus dat tot 75.000 aangiften niet tijdig zullen zijn ingediend.

Deze mensen, die dus vorig jaar nog werden geholpen bij hun aangifte, krijgen nu een ‘herkansing’ en zullen in augustus of september worden uitgenodigd bij hun belastingkantoor. Het is belangrijk dat zij op die uitnodiging ingaan, anders riskeren ze een boete voor laattijdig indienen, klinkt het woensdag.

Partner Content