Krijg je meer pensioen als je langer blijft werken?

© Thinkstock

Stel: je wordt 65 jaar op 15 april 2014 en gaat dan met pensioen. Krijg je dan meer pensioen als je blijft werken tot eind 2014?

Ja, dat is het geval. Om je wettelijk pensioen te bepalen, is het aantal jaren dat je hebt gewerkt doorslaggevend. Je krijgt een volledig pensioen als je een loopbaan van 45 jaar kunt voorleggen. Voor loontrekkenden in de privésector geldt bovendien de regel dat het laatste werkjaar niet meetelt voor de berekening van het pensioen, tenzij je stopt aan het einde van dat jaar.

Wil je 2014 laten meetellen als een volledig jaar, dan moet je dus aan de slag blijven tot 31 december 2014. Daarvoor moet je het akkoord van je werkgever hebben. Hij moet ermee instemmen dat je achtenhalf maanden langer aan de slag blijft. Als je blijft werken en een groepsverzekering hebt die afloopt op je 65ste, kan je werkgever bij de verzekeraar een verlenging van je groepsverzekering aanvragen. Gebeurt dat niet, dan loopt je groepsverzekering automatisch af op 15 april 2014.

Een jaar voor je wettelijke pensioenleeftijd krijg je van de Rijksdienst voor Pensioenen een bundel met informatie over je wettelijk pensioen en twee bijlagen die je moet invullen. Je moet onder meer opgeven in welke periode je jouw legerdienst hebt gedaan, bij welke werkgevers je hebt gewerkt en hoelang, of je altijd als bediende hebt gewerkt of ook als zelfstandige of ambtenaar. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content