‘Kloof tussen leefloon en armoedegrens nog altijd even diep’

© Belga

De hoogte van het leefloon ligt nog altijd even ver onder de Europese armoededrempels als tien jaar geleden. Dat zegt oppositiepartij Groen. Die roept de regering op om het leefloon op het niveau van de armoedegrens te brengen. De groenen kijken daarbij vooral naar CD&V.

Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt momenteel 867 euro. De Europese armoedegrens – vastgelegd op 60 procent van het mediaaninkomen – ligt volgens een recente herberekening op 1.115 euro. Wellicht is dit nog een onderschatting, want die herberekening is gebaseerd op de inkomens van 2015.

Daad bij het woord

Je kan geen tien jaar lang vrijblijvend beweren dat je voor fatsoenlijke uitkeringen zal zorgen

Groen maakte zelf een berekening (op basis van inflatiecijfers van het Planbureau) en komt uit op 1.168 euro. Dat is meer dan 300 euro hoger dan het leefloon. Daarmee is de kloof even groot als tien jaar geleden, toen CD&V-boegbeeld en later premier Yves Leterme op Rerum Novarum verklaarde dat hij twee miljard wou uittrekken om de sociale uitkeringen boven de armoedegrens te brengen.

Ook de huidige regering deed beloftes in die zin. “De regering verhoogt geleidelijk de minimum sociale zekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de uitkeringen voor personen met het hoogste armoederisico”.

Groen vindt dat de regering de daad bij het woord moet voeren en kijkt vooral naar CD&V “om op tafel te kloppen”. “Belofte maakt schuld. Je kan geen tien jaar lang vrijblijvend beweren dat je voor fatsoenlijke uitkeringen zal zorgen”, zegt Meyrem Almaci vrijdag in De Standaard.

Partner Content