KBC investeert niet langer in kernwapenindustrie

Johan Thijs, CEO van KBC © belga

Voor KBC zijn kernwapens voortaan controversiële wapens. Bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van nucleaire wapens, worden daardoor uitgesloten van alle activiteiten van de KBC Groep, zo meldt de bank-verzekeraar. Ook voor andere sectoren wordt KBC strenger.

De groep heeft zijn beleidslijnen voor duurzaam bankieren en verzekeren verstrengd. De nieuwe regels gelden vanaf 1 juli. ‘Particuliere en professionele klanten hebben steeds meer aandacht voor duurzaam bank-verzekeren’, stelt KBC. ‘Onze inzichten moeten mee evolueren met de wijzigende percepties en verwachtingen van de samenleving’, zegt topman Johan Thijs.

Wat wapens betreft, zegt KBC bijzonder terughoudend te blijven inzake financiering van bedrijven die betrokken zijn bij wapengerelateerde activiteiten. De bank kreeg de voorbije jaren herhaaldelijk kritiek van vredesbewegingen. Onder meer een investering in het bedrijf Serco, dat betrokken is bij onderhoud van Britse kernwapens, lag moeilijk. Die investering zou onder de nieuwe regels niet meer kunnen, bevestigt KBC-woordvoerder Stef Leunens.

Ook met andere sectoren zal KBC in de toekomst voorzichtiger omspringen. Zo zal de bank geen kredieten of verzekeringen meer toekennen aan groothandels in tabaksproducten en -grondstoffen. Enkel retail – de verkoopkanalen van tabaksproducten – valt niet onder de beperking. Wat energie betreft, kondigt de bank aan dat ze nu ook in Tsjechië uit de financiering van de steenkoolsector stapt en de blootstelling aan steenkoolgebaseerde elektriciteisproductie tegen 2023 tot nul zal herleiden. Enkel voor centraal aangestuurde verwarmingssystemen geldt nog een uitzondering tot 2035.

Partner Content