Karel De Gucht krijgt gelijk tegen fiscus: ‘Foutieve toepassing van vraagrecht’

Karel De Gucht en echtgenote © belga

Voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs krijgen gelijk in de belastingzaak die de fiscus tegen het echtpaar had opgestart.

In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, die terug gaat tot 2010, krijgt het echtpaar uiteindelijk gelijk van de fiscale kamer van de Gentse rechtbank. De rechtbank vernietigde een bijkomende belastingsaanslag van 976.282,71 euro, omdat die gestoeld was op ‘onrechtmatige vragen’ van de fiscus.

De fiscus startte het onderzoek, nadat de villa van vijf miljoen euro van het echtpaar in Toscane argwaan wekte. Volgens de verdediging werd dat onroerend goed niet persoonlijk aangehouden, maar door een Italiaanse vennootschap naar Italiaans recht. Met een bericht van 4 februari 2010 was de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. Doordat de fiscus uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt. De Gucht realiseerde in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, en het is op die transactie dat de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde.

De BBI trok naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk. De fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg vernietigt nu de bijkomende belastingsaanslag. De fiscus kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak. De zaak ten gronde werd in november behandeld. Volgens de advocaat van de Belgische Staat hadden De Gucht en Schreurs ‘bewust gelden niet aangegeven’, daarvoor ‘een constructie opgezet’ en zich schuldig gemaakt aan ‘belastingontduiking’.

‘Foutieve toepassing van vraagrecht’

Volgens Bruno Cardoen, de advocaat van het echtpaar De Gucht, voerde de fiscus een ‘fishing expedition’ uit en is de bijkomende aanslag van bijna een miljoen euro nietig. De rechtbank oordeelde dat er geen ‘fishing expedition’ was, maar vond een ander argument in het voordeel van het echtpaar De Gucht. ‘De administratie had andere bedoelingen met het onderzoek naar de financiële rekening dan gegevens te verzamelen omtrent de bijdragen aan de Italiaanse vennootschap La Macinaia, omdat ze er toch al kennis van gekregen via haar vraagstelling aan de Italiaanse belastingsadministratie’, motiveerde de rechtbank. De Belgische administratie maakte een ‘foutieve toepassing van haar vraagrecht’, aldus de rechter. ‘Ze is er verkeerdelijk van uitgaan dat de eisers (De Gucht en Schreurs, nvdr.) de geviseerde privérekeningen voor beroepsdoeleinden gebruikten. Er is dus geen gerechtvaardige grond om nadien een vraag tot inlichtingen te stellen bij de financiële diensten’, motiveerde de rechtbank, die de bijkomende belastingsaanslag vernietigde zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak. Met de bijkomende intresten liep de belastingschuld al op tot ongeveer anderhalf miljoen euro.

Er loopt ook nog een tweede fiscale zaak voor het echtpaar. Die zaak heeft te maken met recentere belastingaangiftes van De Gucht en Schreurs, waarbij ze verliezen van hun Italiaanse landbouwbedrijf afgetrokken hadden van hun Belgische belastingen. De BBI verwerpt dat, omdat het gaat om verliezen van een Italiaans bedrijf die in België niet gebruikt zouden kunnen worden. De advocaten van De Gucht steunen zich echter op de argumentatie van de BBI in de eerste zaak, waarbij de Italiaanse firma wel aan de De Gucht toegeschreven wordt. De tweede zaak wordt pas in april gepleit, maar de uitspraak woensdag kan wel invloed hebben op dat proces. Karel De Gucht was woensdag niet aanwezig in de rechtbank.

Partner Content