Jongsocialisten VUB kanten zich tegen beursgang universiteit: een open brief

© BELGA

In een open brief aan Paul De Knop, de rector van de Vrij Universiteit van Brussel uiten de jongsocialisten hun ongenoeg over de beursgang van de universiteit. “Mag het denken zich plots wel onderwerpen aan een financieel belang?”, luidt het.

Geachte rector,

Beste Paul De Knop,

De VUB trekt met trots elk jaar meer studenten aan en wordt hierbij geconfronteerd met een overheid die, zoals de Vlaamse Onderwijsraad aangeeft, onvoldoende investeert in ons onderwijslandschap. De kosten voor de universiteit stijgen dus, terwijl de overheidsinkomsten dalen. Een ideologische keuze van de huidige regering die alvast niet de onze is. Een situatie die bovendien voor elke kwaliteitsvolle onderwijsinstelling onhoudbaar wordt. Deze bezorgdheid delen wij volledig met u. Als rector en goede huisvader ging u dus op zoek naar andere inkomstenbronnen. Creatief als onze universiteit is, deed ze dat bijvoorbeeld door het verkopen van zwembadtegels, het lopen van marathons of het verkopen van flesjes water. Acties die wij samen met vele studenten en personeelsleden konden smaken.

Minder creatief – maar zeker niet minder voorspelbaar – was de verhoging van de inschrijvingsgelden door de huidige regering. Alweer niet meer dan een ideologische keuze die niet de onze is. Uw reactie hierop – u weet wel, studeren kost niet meer dan een iPhone – baarde ons echter wat zorgen. Een rector die de democratisering van ons onderwijs verdedigt, had misschien beter gepast bij de waarden van onze universiteit. Hopelijk kaderde uw enthousiasme toen niet binnen de toenemende Leuvense drang om allerhande ingangsexamens aan de universiteit te creëren. Het ingangsexamen op basis van sociaal-economische status was alvast geboren en werd ogenschijnlijk gesteund door onze universiteit.

Toch kon u onlangs op onze brede steun rekenen wanneer u opriep dat onze universiteit “activistisch moest durven zijn”. We zouden niet langer meegaan met de stroom en opkomen voor onze waarden. Twee weken later staat de Vrije Universiteit Brussel op de beurs genoteerd… Het begrip activisme kreeg al gauw een tamelijke wrange nasmaak. Toegegeven het verkopen van obligaties is nog niet hetzelfde als het uitschrijven van beursgenoteerde aandelen, maar alvast wel een stapje verder dan het verkopen van zwembadtegels. Wij zijn alvast benieuwd naar de volgende activistische stap van uw rectoraat.

Gelukkig stellen studenten zich wél vragen over uw plotse beurs-activisme. Ongetwijfeld iets waar u zich om verheugt. Studenten vormen tot kritische en actieve burgers behoort immers tot de kernwaarden van onze universiteit, zoals u zelf terecht aangaf. Net als de democratische inspraak van studenten in de besluitvorming, zoals verankerd in onze statuten. Enkel jammer dat de Studentenraad blijkbaar van niets op de hoogte werd gebracht. Een redelijk eigenzinnige democratie van een redelijk eigenzinnig universiteit?

De vraag is dus niet of er al dan niet een tekort is aan financiële middelen vanuit de overheid. Dat tekort is er zeker. Een tekort dat bovendien niet voortvloeit uit één of andere natuurkundige wetmatigheid, maar louter een gevolg is van een ideologische keuze. De centrale vraag voor de Vrije Universiteit Brussel is hoe zij met dat tekort omspringt. Door Vrij Onderzoek te privatiseren en te verkopen op de beurs? Of door de overheid aan te sporen haar verantwoordelijkheid op te nemen en resoluut te gaan voor Vrij Onderzoek en democratisch onderwijs. Zet u uw recente aansporing tot activisme samen met ons om in daden of gaat u gewoon mee met de stroom? Zal onze universiteit ook in de toekomst Vrij blijven, of verkoopt u dat woordje ook aan de hoogste bieder?

Hopelijk heeft u tussen de beurskoersen door nog tijd om deze vragen voor onze universiteit te beantwoorden. Wij kijken alvast uit naar uw antwoord!

Met activistische groeten

Jongsocialisten VUB

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content