Jeroen Piqueur verliest beheer over zijn goederen

Jeroen Piqueur © Belga Image

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de Optima Bank, kan samen met zijn zoon Ruben niet meer over het volledig beheer van zijn goederen beschikken.

Dat heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel in Gent beslist. Er werd een voorlopig bewindvoerder aangeduid. De familie Piqueur kan wel nog derdenverzet aantekenen.

Twee jaar geleden kreeg Jeroen Piqueur al eens een beschikkingsverbod op zijn privévermogen, maar dat was van korte duur.

Optima Bank werd op 15 juni 2016 failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel, en in die periode waren er twee voorlopige bewindvoerders aangeduid om erop toe te zien dat Piqueur zichzelf niet onvermogend maakte.

Jeroen Piqueur tekende toen derdenverzet aan, waarna de rechtbank van koophandel oordeelde dat het beschikkingsverbod alleen tot 30 juni 2016 gold. Daarna kon Piqueur opnieuw over zijn vermogen beschikken, maar nu is er een nieuw beschikkingsverbod op vraag van een grote persoonlijke schuldeiser van Piqueur. Mieke Verplancke werd op 7 augustus aangeduid als voorlopig bewindvoerder, zowel voor Jeroen als Ruben Piqueur.

De bewindvoerder moet een nieuw vermogensoverzicht maken van vader en zoon Piqueur en moet nagaan of aan de voorwaarden voor het persoonlijk faillissement van beiden voldaan wordt.

Ook voor Imaco, de managementvennootschap van Jeroen Piqueur, dreigt het faillissement. Imaco beheerde onder meer villa’s, de kunstverzameling en andere bezittingen van Piqueur. Het bedrijf vroeg bescherming aan tegen zijn schuldeisers, maar de WCO-procedure werd door de rechtbank van koophandel geweigerd. De behandeling van de faillissementsvordering van de curatoren is uitgesteld naar 16 oktober.

Los daarvan lopen nog een reeks rechtszaken rond de ondergang van de bank. De curatoren hebben drie procedures opgestart tegen de voormalige top van de bank, de Optima Group, en tegen de Nationale Bank. Ze eisen in totaal 15,8 miljoen euro. De meeste zaken zijn echter uitgesteld in afwachting van de uitkomst van het gerechtelijk onderzoek rond de Optima Bank.

Het nieuwe beschikkingsverbod kwam er niet op vraag van de curatoren van Optima Bank, verduidelijkt curator Hans De Meyer. Piqueur werd in maart persoonlijk veroordeeld om 20 miljoen euro te betalen aan de curatoren. Ook in die zaak werd er beroep aangetekend. Jeroen Piqueur verklaarde eerder in de rechtbank dat hij miljoenen schulden heeft en de garantie niet meer kan nakomen.

Partner Content