Inflatie blijft hoog maar stabiel op 8,31 procent

© belga

De inflatie blijft in april stabiel op 8,31 procent. Dat is hetzelfde peil als de maand voordien, meldt statistiekbureau Statbel donderdag. Het inflatiepeil blijft wel torenhoog: het gaat nog steeds om het hoogste niveau sinds maart 1983. De spilindex werd opnieuw overschreden. Dat betekent dat de uitkeringen en pensioenen in mei en de ambtenarenweddes in juni opnieuw stijgen met 2 procent.

Net als de maanden voordien is de hoge inflatie in april voornamelijk te wijten aan de hoge energieprijzen. ‘De inflatie van energie bedraagt momenteel 54,11 procent en levert een bijdrage van 4,57 procentpunt aan de totale inflatie’, aldus Statbel. Bijna de helft van het inflatiecijfer komt met andere woorden op het conto van de energieprijzen.

Voor de doorsnee consument is er één magere troost: voor het eerst sinds januari 2021 neemt de inflatie niet verder toe. In februari bedroeg de inflatie 8,04 procent.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert nog maar van februari, en daar was het ook niet bij gebleven. De energieprijzen hebben al voor enkele verhogingen van de spilindex en bijgevolg uitkeringen en ambtenarenlonen gezorgd. Ook in december en augustus vorig jaar werd de spilindex overschreden.

Een en ander heeft ook gevolgen voor de lonen in de private sector. Een hoge inflatie zorgt er immers ook voor dat de lonen in de privé stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.

Partner Content