Indexering ambtenarenlonen vermoedelijk pas in 2017

© istock

De weddes van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen zullen op zijn vroegst in 2017 stijgen. Dat blijkt uit de recente prognoses van het Planbureau.

De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Bij overschrijding van die spilindex stijgen een maand later de sociale uitkeringen en twee maanden later de weddes, met telkens 2 procent.

Door de extreem lage inflatie bleef een nieuwe overschrijding uit.

Het Planbureau ging vorige maand uit van een overschrijding in januari 2016. Rekening houdend met de indexsprong zouden de weddes en uitkeringen dan evenwel niet verhoogd worden.

In zijn nieuwe prognose hanteert het Planbureau een nieuwe methodiek die al rekening houdt met die indexsprong. Dat heeft tot gevolg dat het Planbureau nu stelt dat de overschrijding niet zal plaatsvinden in 2015 of 2016. Wellicht zal die overschrijding dan ‘in de loop van 2017’ gebeuren, luidt het. In 2017 zouden bijgevolg de overheidsweddes en uitkeringen kunnen stijgen.

‘In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) niet plaatsvinden in 2015 of 2016.’ (Planbureau)

Uit de nieuwe prognoses van het Planbureau blijkt nog dat de inflatievooruitzichten licht worden opgetrokken. De gemiddelde inflatie zou dit jaar uitkomen op 0,3 procent en volgend jaar op 1,3 procent.

Vorige maand ging het Planbureau nog uit van respectievelijk 0,2 procent en 1,2 procent. (Belga/BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content