Vier op tien aannemers werkt soms in het zwart

© belga

Bijna vier op tien aannemers doet wel eens iets in het zwart, blijkt uit een enquête van de Universiteit van Gent. Een lastenverlaging, gekoppeld aan strengere controles, kan soelaas bieden.

Een meerderheid van de aannemers, 59 procent, geeft al zijn werken netjes aan bij de fiscus. Een derde (31 procent) zal op minder dan een tiende van de facturen wel eens een kleiner bedrag zetten dan wettelijk vereist. Een op 10 aannemers fraudeert op meer dan 10 procent van de facturen.

De vakgroep Belastingrecht van de UGent enquêteerde 392 aannemingsbedrijven. Dat gebeurde in opdracht van de Federatie van Algemene Bouwaannemers. André Pelegrin, directeur-generaal van de Federatie. “We wilden een en ander echter exact in kaart brengen en ook het de redenen van het zwartwerk onderzoeken.” Trends kon de studie – hoofdauteurs: professoren Michel Maus en Paul Beghin – exclusief inkijken.

Onderfacturatie is het meest gangbaar bij de bouw van privéwoningen door eenmansbedrijven. Bij de constructie van bedrijfsgebouwen wordt in het Waalse landsgedeelte significant meer gefraudeerd dan in Vlaanderen. De onderfacturatie gebeurt meestal op vraag van de klant, die BTW wil vermijden, zegt de studie.

De studie pleit voor een verlaging van de fiscale en de sociale lasten in de bouwsector. Maus: “Officieel weekendwerk is zo duur dat niemand er in de bouwsector een beroep op doet. Ook het werk na de officiële uren gebeurt dikwijls in het zwart. Ik pleit voor lagere lasten en meer arbeidsflexibliteit. De overheid gaat uit van een ideale situatie dat iedere Belg burgerzin toont is en braaf zijn sociale bijdragen betaalt. Enig realisme kan de zwarte prestaties uit de illegaliteit weghalen.”

De auteurs willen ook de controle verscherpen als compensatie voor de lastenverlaging. Ze pleiten voor de invoering van een systeem van elektronische registratie van iedereen die aanwezig is op de bouwplaats, ongeacht het paritair comité, het sociaal statuut of het land van herkomst.

“Een “quid pro quo”-beleid, zoals in de horeca, gevoerd op basis van een consensusmodel, lijkt de aangewezen weg te zijn voor het terugdringen van het zwartwerk in de bouwsector”, aldus professor Michel Maus. “Een lagere belasting leidt steeds tot minder fraude.”

Hans Brockmans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content