Vier manieren om een huurder te doen betalen.

© BELGA

Wat kan je doen als de huurder van je woning de huur niet of onregelmatig betaalt?

Een ‘goede’ huurder vinden is echter niet evident, zeker niet in tijden van economische crisis. Hoe pak dit het beste aan, rekening houdende met de wettelijke beperkingen?

1. Doe een financiële screening

Kies voor een huurder die voldoende financiële middelen heeft om de huurprijs te betalen. Je mag aan kandidaat-huurders vragen hoeveel ze precies verdienen. Je mag zelfs vragen dat de kandidaat u een loonfiche laat zien waaruit blijkt hoe groot zijn inkomen is. Wat niet mag, is informatie opvragen over de onroerende bezittingen van de kandidaat-huurder en over de nummers van zijn zichtrekeningen.

2. Speel op veiligheid

Voorzie eerst en vooral in het huurcontract dat de huurder de huur moet betalen op een welbepaalde datum in het begin van de maand (bv. tegen de eerste of de vijfde van de maand). Op die manier kan je veel korter op de bal spelen dan in het geval de huurder pas op het einde van de maand moet betalen.

Tevens zet je best in de huurovereenkomst best dat de huurder de huur moet betalen via een bestendige betalingsopdracht aan zijn bank. Beding verder dat de huurder een schadevergoeding en interesten moet betalen als hij de huur niet tijdig betaalt. Overdrijf daarbij niet; neem bv. een boete van 25 euro en een interest van 6% op jaarbasis.

3. Speel kort op de bal

Hou stipt in het oog of de huurder de huur wel tijdig betaalt. Is dat niet het geval (en is deze enkele dagen te laat met de betaling), dan neem je in eerste instantie best mondeling of telefonisch contact met hem op. Helpt dat niet, stuur dan enkele dagen later een brief (of mail) waarin je nogmaals aandringt op de betaling.

Betaalt de huurder vervolgens nog niet, dan moet je een aangetekend schrijven te sturen waarin je hem aanmaant om te betalen. Sommige eigenaars denken dat ze het recht in eigen handen mogen nemen als een huurder niet betaalt. Hierbij plaatsen ze andere sloten of nemen ze zelf het initiatief om de huurder buiten te zetten. Een dergelijke werkwijze is niet toegelaten.

4. Ga naar de rechtbank

Betaalt de huurder na een aanmaning nog niet, dan kan je naar de vrederechter stappen. Hoe sneller je werkt, hoe kleiner de achterstallen blijven. Je kan als verhuurder eventueel eerst een verzoeningsprocedure starten bij de vrederechter. Je kan ook direct een echte procedure starten voor de vrederechter. Hiervoor doe je best beroep op een advocaat. Heb je een vonnis, dan moet je dat nog uitvoeren als de huurder het niet spontaan naleeft. Hiervoor schakel je een gerechtsdeurwaarder in.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content