Nieuwe woningpas moet administratie vereenvoudigen

. © iStock

De Vlaamse ministers van Energie, Bart Tommelein (Open Vld), van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V) en Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), hebben maandag de woningpas voorgesteld. Met dat gratis digitaal paspoort kan een eigenaar alle beschikbare informatie over zijn woning consulteren.

Voor de woningpas werden de databanken van het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aan elkaar gekoppeld. De woningeigenaar kan al die info vanaf maandag consulteren via woningpas.vlaanderen.be met zijn federaal token, e-id of itsme. ‘We zijn nu gestart met de woningen, maar op termijn wordt dit uitgebreid naar alle gebouwen’, legt Schauvliege uit. Dat moet vanaf 2020 het geval zijn.

Bij de lancering kunnen nog niet alle appartementeigenaars hun woningpas raadplegen. ‘Het probleem met appartementen is dat federaal de databank nog niet altijd gelinkt is aan de postbussen. Voor een aantal appartementen zal dat wel lukken, maar nog niet voor allemaal’, aldus Schauvliege, die benadrukt dat dat technisch probleem wordt weggewerkt.

De aangeboden informatie zal geleidelijk aan uitgebreid worden, maar voorlopig gaat het onder meer over administratieve informatie over de woning, de indeling en de ligging ervan en informatie uit de EPB-aangifte of energieprestatiecertificaat, als dat bestaat. In de toekomst zullen er steeds meer attesten bijkomen, en zullen woningeigenaars die ook met anderen kunnen delen. Die anderen kunnen bouwpartners, notarissen of makelaars zijn, maar ook toekomstige kopers of huurders. Vanaf volgend jaar zal je zelf ook facturen kunnen toevoegen.

Energiezuinig

De woningpas wil ook een katalysator zijn om de duurzaamheid van de Vlaamse woningen te verbeteren, en het Renovatiepact 2050 te realiseren. In dat pact legde de Vlaamse regering de ambitie vast om alle woningen en appartementen in Vlaanderen even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. In de toekomst zal de woningpas bijvoorbeeld ook suggesties doen voor investeringen, die tot een betere energieprestatie van de woning zouden leiden.

Partner Content