Jaarlijks 3.000 woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard

An Moerenhout

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. Moerenhout dringt er bij de N-VA-minister op aan de strijd tegen woningen die niet veilig, ongezond of van slechte kwaliteit zijn op te voeren.

In de periode 2014-2018 werden in Vlaanderen 15.660 woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Al de gecontroleerde woningen bevinden zich op de huurmarkt. De stad Antwerpen telt de meeste ongeschikte of onbewoonbare woningen (3.103), gevolgd door Gent (2.496) en, op ruime afstand, Leuven (982). ‘Meer dan 15.000 ongeschikte of onbewoonbare woningen op vijf jaar tijd is een heel hoog aantal’, zegt Groen-parlementslid An Moerenhout. ‘En toch is dit maar het topje van de ijsberg. Volgens het meest recente Grote Woononderzoek (2013) zijn er 350.000 woningen structureel ontoereikend.’

Moerenhout dringt er bij Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op aan de strijd tegen ontoereikende woningen op te voeren. Daarvoor zijn meer controles nodig. ‘Een controle maakt duidelijk of een woning al dan niet gebreken vertoont. En pas na een controle kunnen beleidsmakers de verhuurders begeleiden om de gebreken van de woning aan te pakken’, klinkt het.

Daarnaast is er volgens Moerenhout ook nood aan meer noodopvang en andere mogelijkheden om huurders te herhuisvesten. ‘Voldoende noodopvang is dé schakel waarmee het woningkwaliteitsbeleid staat of valt, want op het moment dat een woning onbewoonbaar verklaard moet worden, is het de verantwoordelijkheid van de burgemeester om de gedupeerde huurders te herhuisvesten. Maar wanneer er onvoldoende noodopvang voor handen is, loopt het spaak. Daarom dringen wij er bij de minister Diependaele op aan om in functie van het bewaken van de woningkwaliteit een noodopvang en herhuisvestingsbeleid uit te bouwen’, zegt Moerenhout.

Partner Content