Is je mazouttank in goede staat?

© iStock

Wordt je huis verwarmd door een mazouttank, dan moet je tank gecontroleerd worden vooraleer je ze in gebruik neemt. Welke zijn de spelregels?

De controle moet gebeuren na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname van de stookolietank. Deze controle gebeurt door een erkende technicus die een certificaat zal maken als bewijs van het feit dat de tank voldoet aan de technische vereisten.

Op het certificaat vind je volgende gegevens terug: de naam en het erkenningsnummer van de technicus, de datum van de controle en de uiterste datum waarop de volgende periodieke controle moet gebeuren.

Groene, oranje of rode dop

Het resultaat van de controle levert een groene, oranje of rode merkplaat op die aangebracht worden op de tank. Groen betekent dat de stookolietank is goedgekeurd. Oranje wil zeggen dat de tank nog zes maanden kan gebruikt worden waarna hij opnieuw moet worden gekeurd en worden hersteld. Rood tenslotte houdt in dat de stookolietank – omwille van mogelijke verontreiniging – direct moet worden leeg gemaakt.

De vraag of er periodieke controles moeten gebeuren verschilt naargelang het om een bovengrondse, dan wel ondergrondse tank gaat. Tanken die bovengronds staan – waaronder ook tanks die zich in een kelder bevinden – moeten niet meer periodiek worden gecontroleerd, tenzij de installatie gebeurd is vóór 1 maart 2009. Ondergrondse tanks moeten om de vijf jaar worden gecontroleerd.

Wat bij een verkoop?

Strikt genomen geldt er geen wettelijke verplichting om bij de verkoop van je huis een certificaat van controle aan de koper te bezorgen. Toch raadt de Koninklijke Federatie van het Notariaat aan om het bewijs te geven aan de koper dat de stookolietank gereglementeerd is. Dit om discussies achteraf te vermijden; de overdracht van een niet-gekeurde stookolietank kan immers aanleiding geven tot grote kosten.

Om discussies over de stookolietank bij een verkoop te vermijden, kan de notaris een zogenaamde opschortende voorwaarde opnemen in de verkoopovereenkomst. Hierdoor zal de koop slechts definitief worden op het ogenblik dat de tank in orde is.

Tank verwijderen

Als je een oude of een kapotte mazouttank wilt vervangen door een nieuwe of door een op gas, dan moet je de oude tank leeg maken als het om een bovengrondse tank gaat. Een ondergrondse stookolietank moet niet alleen leeggemaakt worden, maar ook verwijderd worden.

Kan de tank niet verwijderd worden, dan zal een erkende technicus deze opvullen met zand, schuim of ander inert materiaal. Er zal altijd een certificaat afgeleverd worden om te bewijzen dat de tank werd opgevuld volgens de regels van het vak. Dit alles om ernstige bodemverontreiniging te vermijden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content