‘Huurders van wie het huurcontract afloopt, weten niet waar naartoe’

‘Uit het werkveld komen signalen van huurders die niet weten waar naar toe als hun huurcontract ten einde loopt. Het is daarom belangrijk dat het verkoop- en verhuurproces, uiteraard met inachtname van de veiligheid, zo snel mogelijk kan worden heropgestart’. Dat stelt Sien Winters van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA-KU Leuven).

Winters wijst erop dat de huurwetgeving de mogelijkheid voorziet om de verhuurovereenkomst te verlengen vanwege buitengewone omstandigheden. ‘Mogelijk zijn huurders en verhuurders hierover echter niet geïnformeerd, met grote ongerustheid en mogelijk zelfs dakloosheid tot gevolg’, aldus de HIVA-onderzoekster in een woensdag verspreide tekst.

Winters maakt zich overigens grote zorgen over hoe het verder moet na de gezondheidscrisis. ‘De economische crisis zal onzekerheid van inkomen en werkloosheid meebrengen, meer mensen zullen in armoede terechtkomen, de mobiliteit op de woningmarkt zal afnemen zodat mensen langer in een niet aan hun noden of wensen aangepaste woning blijven, de woningprijzen zullen waarschijnlijk dalen en recente kopers ‘onder water zetten’, de betaalbaarheidsproblemen zullen toenemen.’

Dat onze woningmarkt de financiële crisis van 2008 veel beter doorstaan heeft dan in veel andere Europese landen was volgens de onderzoekster onder meer te danken aan een relatief voorzichtige hypotheekmarkt en -wetgeving, het minder speculatieve karakter van onze woningmarkt en ons relatief sterke sociale stelsel. ‘De crisis, die nu voor ons staat, is echter een maatje sterker. Veel zal ervan afhangen hoe lang de crisis duurt en hoe snel de economie herneemt.’

Partner Content