Doelstelling voor aantal zonnepanelen wellicht ook in 2021 gehaald

.

Ondanks het wegvallen van het voordeel van de terugdraaiende teller zal wellicht de doelstelling van het aantal geïnstalleerde zonnepanelen in Vlaanderen ook in 2021 worden gehaald. Dat verwacht het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), en is ook de overtuiging van de installateurs van zonnepanelen.

Het jaar 2020 was een absoluut boerenjaar voor installateurs van zonnepanelen. Het vooruitzicht van het einde van het voordeel van de terugdraaiende teller zorgde toen voor een rush op zonnepanelen. Uiteindelijk werd in 2020 710 megawatt (MW) aan bijkomend vermogen geïnstalleerd, goed voor 153.600 nieuwe installaties.

Maar het Grondwettelijk Hof trok begin 2021 een streep door het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat zorgde voor een grote vertrouwensbreuk, en een daling van het aantal nieuwe installaties, zeker in de eerste zes maanden van het jaar.

Maar toch lijkt ook de doelstelling voor het aantal nieuwe pv-installaties te zijn gehaald. Het Zonneplan van de Vlaamse regering voorziet in een jaarlijkse groei van bijkomend vermogen van 300 MW voor de periode 2021 tot 2025. ‘Volgens onze inschatting halen we de prognose van 300 MW groei in 2021’, klinkt het bij VEKA.

Wellicht hebben de historisch hoge prijzen voor energie de voorbije maanden heel wat gezinnen overtuigd om alsnog zonnepanelen te plaatsen.

Realistisch cijfer

Voorlopige cijfers tot september wijzen op 236 MW bijkomend vermogen. Het gaat om onvolledige en voorlopige cijfers. In realiteit, zo schat VEKA in, zal de 300 MW aan nieuwe zonnepanelen gehaald worden. Dat is ook de inschatting van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie. ‘Dat is een realistisch cijfer’, klinkt het. Dat neemt niet weg dat de terugval in 2021 zeer diep was. ‘De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft daartoe bijgedragen. Wellicht hadden er meer zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden’.

Zuhal Demir (N-VA)

In een reactie bevestigt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de prognoses en wijst ze erop dat investeren in zonnepanelen een verstandig idee blijft. ‘Het is nog even afwachten tot alle cijfers verwerkt zijn, maar het lijkt erop dat 2021 alvast beter afgesloten wordt dan door iedereen werd gedacht. Door het arrest van het Grondwettelijk Hof kreeg de zonnepanelenmarkt een stevige klap, maar tegelijk is er ook een zekere en eenmalige investeringspremie ingevoerd voor nieuwe installaties, die in 2022 even hoog blijft, en sloegen alle energiespelers de handen in elkaar voor de informatiecampagne MeeMetDeStroom.be. Met de huidige elektriciteitsprijzen en het energiedelen dat dit jaar mogelijk wordt in Vlaanderen, blijft investeren in zonne-energie een verstandig idee.’

Partner Content