Afgelopen jaar fors minder oppervlakte bebouwd in Vlaanderen

© Getty Images

Het afgelopen jaar is er in Vlaanderen aanzienlijk minder oppervlakte bebouwd dan de jaren voordien. Dat blijkt uit gegevens van statistiekbureau Statbel.

De totale oppervlakte van bebouwde percelen bedraagt dit jaar 267.899 hectare. Het gaat om een stijging met 1.302 hectare, of 3,57 hectare per dag, ten opzichte van 2020. Dat is aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren: tussen 2019 en 2020 steeg het ruimtebeslag dagelijks nog met gemiddeld 4,58 hectare, de jaren voordien zelfs met respectievelijk 7,16 en 5,62 hectare per dag.

De bebouwde oppervlakte van woningen – het gaat om huizen, appartementen en bijgebouwen – nam in 2021 toe met 938 hectare, ofwel 2,69 hectare per dag tegenover 2020. Het voorgaande jaar ging het dagelijks nog om 4,18 hectare.

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zit Vlaanderen zo op koers om de doelstelling van de regering te halen om het bijkomend ruimtebeslag te beperken tot 3 hectare per dag tegen 2025. De organisatie roept de Vlaamse regering daarom op ‘om de gunstige evolutie in bijkomend ruimtebeslag op te nemen’ in de uitwerking van de betonstop.

De betonstop zou overigens tussen de 1,8 tot 31,5 miljard euro kosten, zo zou blijken uit een expertenrapport van de Vlaamse regering waarover De Tijd donderdag schrijft. De kostprijs is afhankelijk van de voorwaarden die de regering vastlegt voor de vergoeding van bouwgronden en de ambitie van haar doelstellingen.

Partner Content