3 manieren om het huurkostenforfait te verhogen

© iStock
Jan Roodhooft Advocaat

Als je de huurkosten forfaitair afrekent met je huurder, kan je dat bedrag soms verhogen. Je kan ook steeds de omzetting vragen naar een systeem van werkelijke kosten.

Je huurder moet bovenop de huurprijs de kosten van nutsvoorzieningen en van onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes betalen. Je kan aan je huurder de werkelijke kosten doorrekenen of je kan met hem een vast en forfaitair bedrag overeenkomen dat hij maandelijks aan jou betaalt.

Door het stijgen van de werkelijke kosten kan een vroeger afgesproken forfait niet meer volstaan. Hoe ga je dan te werk?

Voorzie een aanpassing

Je kan in de loop van de huurovereenkomst het forfait niet eenzijdig wijzigen en aanpassen aan de werkelijke lasten die hoger of lager kunnen liggen. Ook je huurder kan dat niet.

3 manieren om het huurkostenforfait te verhogen

Je kan in je huurovereenkomst wel overeenkomen dat het forfait jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer. Je moet dat dan expliciet vermelden in het contract.

Een andere mogelijkheid is in de huurovereenkomst op te nemen dat het forfait na verloop van een welbepaald aantal jaren stijgt (bijvoorbeeld : het forfait stijgt om de drie jaar met 5%).

Vraag het akkoord

Heb je dan niet gedaan, vraag dan het akkoord van je huurder met een verhoging van het forfait. Ondersteun je vraag door de werkelijke kosten aan te tonen. Dat kan je te allen tijde doen.

Gaat je huurder akkoord dan kan je het forfait verhogen. Maak ik dat geval een addendum op aan de huurovereenkomst die je beiden tekent. Je kan ook voorstellen aan je huurder om in onderling akkoord over te stappen naar een systeem van werkelijke kosten.

Vraag de omzetting

Weigert je huurder, dan kan je je vraag voorleggen aan de vrederechter. Je kan op ieder moment een procedure starten om het bedrag van de forfaitaire kosten om te zetten in werkelijke kosten en lasten of om de forfaitaire kosten te herzien. Ook je huurder kan voor zo’n procedure het initiatief nemen. (JR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content