Grote verschillen in loon voor ziekenhuisartsen

© iStock

Tussen de lonen van ziekenhuisartsen gaapt een zeer brede kloof, die niet alleen wordt bepaald door de verschillen in disciplines, maar ook door verschillen tussen ziekenhuizen onderling. Dat bericht De Morgen vrijdag op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv).

In Vlaanderen variëren de gemiddelde brutolonen van ziekenhuisartsen tussen 76.000 en 314.000 euro per jaar. In Brussel gaat het om gemiddelden tussen 52.000 en 284.000 euro per jaar. Er zijn uitschieters tot boven een half miljoen euro. Het gaat wel alleen over het inkomen dat specialisten halen uit ziekenhuisopnames. Wat artsen verdienen aan consultaties of privé-activiteiten valt buiten het onderzoek van De Morgen.

Laagverdieners zijn vooral de spoedartsen, neuropsychiaters, neurologen en oncologen. Die moeten het in Vlaanderen stellen met jaarlijkse inkomens tussen 76.511 en 139.640 euro bruto. Neurochirurgen, anesthesisten, orthopedisten en radiologen verdienen makkelijk drie keer zoveel. De 10 procent best verdienende neurochirurgen gaan zowel in Vlaanderen als Brussel boven de 500.000 euro per jaar.

Uit het onderzoek van De Morgen blijkt voorts dat er ook grote verschillen zijn in verdiensten binnen eenzelfde specialisme. Een cardioloog in Tongeren houdt gemiddeld 115.000 euro bruto over per jaar, terwijl zijn collega in Antwerpen 300.000 euro bruto opstrijkt.

De Morgen sprak met topdokters die openlijk uitkomen voor hun loon, zoals de bekende cardioloog Pedro Brugada. ‘Ik verdien ongeveer 400.000 euro bruto per jaar’, zegt hij. ‘Daar moeten wel nog belastingen en verzekeringen van af. De situatie is scheefgegroeid. De enigen die geld binnenbrengen voor het ziekenhuis zijn wij. Nu moet één dokter inkomen genereren voor ongeveer zes andere personeelsleden.’

Partner Content