Goed verzekerd naar school

© Getty Images/iStockphoto

Binnenkort begint het nieuwe schooljaar. Is uw kind verzekerd als het op school het slachtoffer wordt van een ongeluk?

Op school en op de weg van en naar school gebeuren geregeld ongevallen, waarvoor verschillende partijen aansprakelijk kunnen zijn. Wie draagt de financiële gevolgen als uw kind het slachtoffer is van een ongeval op school (bril kapot, arm verstuikt) of een ongeval heeft veroorzaakt?

BA-schoolverzekering

Bijna alle scholen hebben een speciale verzekering om de aansprakelijkheid van de school en van de leraars te dekken. Wanneer de directie, een leerkracht of een opzichter aansprakelijk is voor een ongeval tijdens schoolactiviteiten komt de BA-schoolverzekering tussenbeide. Ze dekt de medische kosten (bijvoorbeeld doktersbezoek, hospitalisatie,…) als een kind lichamelijke schade oploopt bij een ongeval op school. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval tijdens de turnles waarbij uw kind een arm breekt omdat de turnleraar onvoldoende toezicht heeft uitgeoefend.

De BA-schoolverzekering komt tussenbeide voor alle schoolactiviteiten en nevenactiviteiten van de school waarop de verzekerde instelling toezicht houdt, zowel in als buiten de muren van de school. Het kan gaan om schooluitstappen, bezoeken, sneeuwklassen, bosklassen, deelname aan socioculturele of sportieve activiteiten, ongeacht of die plaatsvinden tijdens of na de lessen of tijdens verlofdagen.

De waarborg van de BA-schoolverzekering is echter niet van toepassing tijdens activiteiten die van privé-initiatieven uitgaan, noch op de weg naar school. Zijn ook meestal uitgesloten van de waarborg: schade aan kleding, glasbreuk en schade aan schoolgebouwen of goederen van derden.

In eerste instantie zal de schoolinstelling dus de BA-schoolverzekering aanspreken wanneer het ongeval plaatsvindt in de school en de leerling onder toezicht staat van een leerkracht.

Familiale verzekering

Wanneer een kind het slachtoffer wordt van een ongeval waarbij er geen fout is van de school, maar wel van een andere leerling, dan draaien de ouders van die laatste op voor de kosten. Hebben zijn ouders van een familiale verzekering, dan kan die worden aangesproken. Een familiale verzekering vergoedt de financiële gevolgen van lichamelijke of materiële schade aan een derde door een fout of nalatigheid van het verzekerde kind.

Voor ouders is het aanbevolen een familiale verzekering af te sluiten, zelfs wanneer de school een BA-verzekering heeft. Zo dekken ze hun eigen aansprakelijkheid of die van hun kinderen wanneer die niet gedekt is door de BA-schoolverzekering.

Ongevallenverzekering

De meeste scholen hebben ook een individuele ongevallenverzekering. Die komt tussenbeide bij lichamelijke schade na een ongeval op school of bij het beoefenen van sport. Ze komt ook tussen bij overlijden, invaliditeit, hospitalisatie enzovoort. Toch sluiten ouders ook beter een dergelijke polis af. De verzekerde bedragen van de verzekering van de school kunnen te beperkt blijken of bepaalde ongevallen uitsluiten. De individuele ongevallenverzekering zal je vergoeden, zelfs bij gebrek aan een duidelijk vastgestelde aansprakelijkheid. Opgelet: bepaalde gevaarlijke sporten zijn sowieso uitgesloten uit de polissen individuele ongevallen.

Johan Steenackers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content