Gemeenteraadsleden moeten presentiegelden aangeven

© Thinskstock

Wie als gemeenteraadslid zetelt, krijgt van de gemeente een belastingfiche voor het ontvangen presentiegeld. Dat inkomen moet worden opgenomen in de belastingaangifte, maar hoe?

De gemeente zal u daarvoor een fiche 281.30 uitreiken. Fiscaaltechnisch gaat het om een zogenoemde baat – een zelfstandig inkomen dat moet worden opgegeven in deel II van de aangifte, onder de noemer ‘Baten’. Die aangifteplicht geldt ook voor de presentiegelden die provincieraadsleden, leden van de politieraad of leden van een socialehuisvestingsmaatschappij ontvangen.

Op de fiche 281.30 staat ook de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden. Vergeet dat bedrag niet over te nemen op uw belastingaangifte. Belangrijk is dat u ook de kosten kunt inbrengen die u maakt voor de uitoefening van uw mandaat. U hebt de keuze tussen het wettelijk forfait voor baten en het bewijs van de werkelijke kosten. Hoewel de presentiegelden een zelfstandig inkomen zijn, hoeft u er geen sociale bijdragen op te betalen. U moet zich wel aansluiten bij een socialeverzekeringskas.

Het inkomen dat burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters ontvangen, wordt gekwalificeerd als loon, waarvoor ze een fiche 281.10 ontvangen. Dat moeten ze opgeven onder de code 1250 van het belastingformulier. De bedrijfsvoorheffing die de gemeente of het OCMW inhoudt, komt onder code 1286. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content