Geen speciale behandeling bij faillissement van een zelfstandige in bijberoep

Steeds meer Belgen opteren voor een zelfstandige nevenactiviteit naast een loontrekkende hoofdactiviteit. Maar welke gevolgen heeft een eventueel faillissement van die nevenactiviteit? Bij HR – provider Securex is het antwoord formeel: het faillissement van een zelfstandige activiteit in bijberoep verschilt niet wezenlijk van een faillissement in hoofdberoep.

“Bij een handelszaak uitgebaat door een natuurlijke persoon, staat die persoon met zijn volledig vermogen in voor de betaling van de schulden van die zaak”, klinkt het. “Als die zaak failliet gaat, is er geen verschil tussen de schulden en eigendommen van de handelszaak en het persoonlijk vermogen van de handelaar. De curator kan na het faillissementsvonnis beslag leggen op de goederen en vorderingen van de zaak, en ook op de persoonlijke goederen van de handelaar. Als de handelaar in de periode tussen het vonnis van faillissementsverklaring en het vonnis van sluiting van het faillissement aan het werk gaat, kan de curator beslag laten leggen op het gedeelte van het loon dat niet onder de loonbescherming valt. Als de failliete handelaar gehuwd is, kunnen ook goederen en loon van de echtgenote van de handelaar datzelfde lot ondergaan.” Beroep doen op falingsverzekering is niet mogelijk. “Die is hier niet van toepassing omdat de betrokkene via zijn hoofdberoep een inkomen geniet uit een andere activiteit. Bovendien is één van de voorwaarden om te kunnen genieten van de falingsverzekering dat men de 3 voorafgaande kwartalen zelfstandige was in hoofdberoep.” Eén constructie biedt bescherming van de persoonlijke middelen: de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA of BVBA. Weinig bijberoepers zetten die stap omwille van de hoge kostprijs. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content