Flashraming INR: Economische activiteit neemt toe met 0,3 % in derde kwartaal 2013

In het derde kwartaal van dit jaar vertoont de economische activiteit in ons land een lichte opleving van 0,3 procent. Dat blijkt uit de ‘flashraming’ van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR)

Volgens de flashraming van het bruto binnenlands product (bbp) is de economische groei versterkt in het derde kwartaal van 2013. Het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bbp naar volume is toegenomen met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis (t.o.v. dezelfde periode in 2012) neemt de activiteit toe met 0,4 procent. In het tweede kwartaal van 2013 is het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bbp naar volume met 0,2 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis groeit het bbp met 0,1 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het BBP nog met 0,5 procent af. Niet alle economische sectoren delen in deze licht optimistische ontwikkeling: ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de toegevoegde waarde gedaald met 0,4 procent in de bouwnijverheid, maar neemt zij toe (0,2 procent) in de diensten en stijgt zij nog sterker (0,5 procent) in de industrie, volgens het INR. De binnenlandse vraag (ongerekend voorraden) nam amper toe (+0,1 procent). De huishoudens verhoogden hun consumptieve bestedingen met 0,3 % en ook de investeringen van de bedrijven namen toe met 0,8 procent. De consumptie van de overheid daarentegen vertoonde een stabilisatie, terwijl de overheidsinvesteringen en de investeringen van de huishoudens terugliepen met respectievelijk 3,6 procent en 0,8 procent. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content