Een familiale verzekering is onmisbaar

© belga

Een familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar ze is eigenlijk onmisbaar. Waarop moet u letten als u een verzekering afsluit?

Veroorzaakt u in uw privéleven schade aan iemand anders – een ‘derde’ in verzekeringsjargon – dan bent u daarvoor aansprakelijk. Het slachtoffer heeft het recht daarvoor een schadevergoeding te eisen. U kunt dat risico verzekeren door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven – beter bekend als een ‘familiale verzekering’ of ‘gezinsverzekering’ – af te sluiten.

Niet alles is verzekerd

De familiale verzekering dekt geen schade aan eigen goederen of aan de goederen van verzekerde personen. Als u bijvoorbeeld met uw wagen uw garagepoort vernielt, is die schade niet gedekt door uw familiale polis. Als u een omniumverzekering hebt, kunt u wel aanspraak maken op een vergoeding van uw autoverzekeraar. Ook de lichamelijke letsels van gezinsleden zijn niet verzekerd.
Ook contractuele schade is niet inbegrepen. Stel dat u een grasmachine huurt bij een handelaar en de machine tijdens het gebruik defect maakt. Doordat uw aansprakelijkheid voortvloeit uit het contract met de verhuurder; kunt u niet terugvallen op uw familiale verzekering. Vaak is de handelaar zelf verzekerd voor zulke schade.

Ook huisdieren en gebouwen zijn verzekerd

Niet alleen personen zijn verzekerd, ook de huisdieren waarvoor u aansprakelijk bent. De verzekeraar betaalt bijvoorbeeld de schade als uw hond een buur in de arm zou bijten. In de meeste familiale polissen is de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan u eigenaar bent niet verzekerd, terwijl dat meestal wel het geval is voor schade door pony’s of shetlanders.

Een familiale verzekering dekt ook de gebouwen waarvoor u aansprakelijk bent. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op die dekking als u waterschade veroorzaakt aan de woning van uw buur, doordat u uw dakgoot niet goed hebt onderhouden. De polis dekt niet alleen uw hoofdverblijf, maar ook een eventueel tweede verblijf, vakantie-, studieverblijf, tuinen en gronden en alle andere onroerende goederen waarvan u eigenaar bent of die u huurt. Onroerende goederen die u huur- en andere inkomsten opleveren of die u beroepsmatig gebruikt, zijn doorgaans uitgesloten.

Goedkope verzekering

Een familiale verzekering is goedkoop. Het tarief verschilt naargelang u een polis voor een gezin of voor een alleenstaande neemt. De premie voor een alleenstaande kost ongeveer 75 euro per jaar, die voor een gezin kost ongeveer 85 euro. De premies verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars rekenen bijvoorbeeld het goedkopere tarief voor alleenstaanden aan voor een gezin van 60-plussers, van wie de kinderen het huis uit zijn.

Hoe sluit u een goede verzekering af?

De wet schrijft voor dat familiale polissen aan een aantal minimumvoorwaarden moeten voldoen. Toch doet u er verstandig aan altijd uit te gaan van uw situatie. Maakt u bijvoorbeeld regelmatig verre reizen, dan gaat u het beste na of de territoriale reikwijdte van uw verzekering volstaat. De ouders van leiders van jeugdverenigingen die toezicht hebben over moeilijke kinderen, doen er goed aan te onderzoeken of hun familiale polis alle schade vergoedt.

Geef duidelijk aan welke risico’s u wilt laten verzekeren – dat doet u overigens het beste voor alle verzekeringen, niet alleen voor familiale polissen. Verzekeraars helpen u daarbij met een vragenlijst. Vul die correct in en verzwijg niet de schade die u vroeger heeft gehad. Als u opzettelijk iets niet meedeelt, is de verzekeringsovereenkomst nietig en keert de verzekeraar geen vergoeding uit als er iets gebeurt. Geeft altijd correct aan wie de schade heeft veroorzaakt.

Na een echtscheiding

Een echtscheiding heeft een invloed op een familiale verzekering die is afgesloten op het ogenblik dat de partners getrouwd waren. In het beste geval blijft de polis nog één jaar na de scheiding gelden voor alle leden van het voormalige gezin. Het is raadzaam de familiale verzekering na een echtscheiding aan te passen.

We maken een onderscheid tussen twee situaties. De eerste is die waarin de ene ex-partner het hoederecht over de kinderen heeft, en de andere het bezoekrecht. In dat geval volstaat het doorgaans dat de ouder met het hoederecht – bij wie de kinderen het meest verblijven – een gezinspolis sluit om de aansprakelijkheid van de kinderen te dekken. De familiale polis dekt in principe ook de tijdelijke verblijven van het kind bij de andere ouder. Voor de ouder met het bezoekrecht volstaat een familiale verzekering voor alleenstaanden.

De tweede situatie is die waarin beiden het co-ouderschap over hun kinderen hebben. In dat geval is het aan te raden dat beide ouders een gezinspolis afsluiten. Bij co-ouderschap blijven beide ouders aansprakelijk voor hun kinderen.

Johan Steenackers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content