Doktersbezoek niet duurder ondanks stijging honorarium huisarts en specialist

© iStock

Het honorarium van een huisarts of specialist wordt 1,68 procent duurder. Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder. Dat zijn de artsenverenigingen en ziekenfondsen overeengekomen in het nieuw akkoord voor de komende twee jaar, zo meldt het Riziv dinsdag.

De overige erelonen van artsen gaan 1,5 procent de hoogte in, met uitzondering van de honoria van medische beeldvorming en klinische biologie. Daar is er 1,25 procent indexatie.

Concreet: er zijn verschillende percentages omdat de doktersrekening vaak uit verschillende verstrekkingen of toeslagen bestaat. Het honorarium voor de consultatie an sich gaat 1,68 procent omhoog, of dit nu bij de huisarts of in het ziekenhuis is, verduidelijkt men bij artsenvereniging Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM).

Onder meer wachttoeslagen, het huisbezoek en alle technische prestaties, bijvoorbeeld een uitstrijkje of het verwijderen van een wrat, gaan maar met 1,5 procent omhoog.

Bij de huisarts neemt de consultatie (+1,68 procent) de hoofdmoot van de rekening in, bij de specialist is dit verre van het geval, aldus AADM. Prestaties voor medische beeldvorming en klinische biologie zijn voorts de uitzondering, met 1,25 procent opslag. Voor een aantal verstrekkingen is er geen indexatie: globaal medische dossier (GMD), genetische onderzoeken en bepaalde honoraria voor niet-geaccrediteerde verstrekkers.

Ook is er sprake van besparingen en volumebeperkingen voor CT-scans van de wervelzuil, het voorschrijven van vitamine B12 en foliumzuurbepaligen. Opmerkelijk is ook een ‘responsabiliseringsmechanisme’ voor dokters die bijvoorbeeld te veel scans voorschrijven: bij overschrijding of sterke stijging van de uitgaven bij klinische biologie of medische beeldvorming ‘zal het mogelijk zijn om ook de voorschrijvers aan te spreken’.

Gemengde reacties

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block is zeer tevreden met een positief akkoord voor iedereen. ‘Patiënten krijgen de komende 2 jaar opnieuw tariefzekerheid bij geconventioneerde huisartsen en specialisten. Daarbij komt nog dat het remgeld niet stijgt en dat in het akkoord engagementen zijn aangegaan om de problematiek van de ereloonsupplementen te pakken’, klinkt het. ‘De artsen van hun kant worden gevaloriseerd voor hun werk.’

De reactie van sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée op het nieuwe akkoord is minder positief. Hoewel Jiroflée wel erkent dat het de honoraria zijn, en niet het remgeld, die omhoog gaan, is volgens haar de patiënt toch de dupe. ‘Men moet het als patiënt wel opnieuw voorschieten. In plaats van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verhogen, verhoogt men de drempel.’

Partner Content