Dieselprijs daalt, maar staat houdt wat meer over

© Getty Images/iStockphoto

De maximumprijs van diesel gaat dinsdag naar omlaag. De prijsdaling wordt echter afgetopt omdat het zogenoemde cliquetsysteem wordt toegepast, zo meldt de federale overheidsdienst Economie maandag. Concreet daalt de maximumprijs nog met 0,9 cent per liter, tot 1,525 euro per liter.

Het cliquetsysteem houdt in dat bij een daling van de dieselprijs, een deel van de daling ongedaan wordt gemaakt door een stijging van de bijzondere accijns. Het is de vierde keer dat het cliquet dit jaar wordt toegepast. Het cliquetsysteem bestaat momenteel alleen voor diesel, omdat de regering de bijzondere accijns op diesel en die op benzine op termijn wil gelijkschakelen. Die bedragen nu respectievelijk 0,5737 en 0,6148 euro per liter.

Ook lpg-autorijders betalen vanaf dinsdag minder om hun tank te vullen. De maximumprijs van lpg daalt met 2,1 cent per liter tot 0,546 euro per liter. Ook stookolie ten slotte wordt goedkoper. Er gaat 1,8 cent per liter af van de maximuprijs. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt nog maximaal 0,7073 euro per liter.

Partner Content