Dertiende maand is geen verplichting

Over enkele weken ontvangen de meeste werknemers een eindejaarspremie of dertiende maand. Toch is dit geen automatische verworvenheid. En wie er wel een krijgt, ziet meer belastingen afgehouden worden dan op zijn gewone loon.

Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een eindejaarspremie uit te betalen. Hij is er alleen toe gehouden indien ze is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector of de onderneming, ze vastgelegd werd in een arbeidscontract of ze intussen een gewoonte is geworden. Het bedrag kan ook verschillen per sector. Soms gaat het om een extra maandloon, soms om een percentage van het jaarloon, soms om een vast bedrag. De betaling ervan kan ook afhankelijk worden gemaakt van de prestatie van een minimum aantal dagen dat jaar. Wordt een werknemer voor het einde van het jaar ontslagen of neemt hij zelf ontslag, dan wordt eveneens gekeken of hij recht heeft op een eindejaarsvergoeding. De eindejaarstoelage geldt als loon. Er moeten dus sociale lasten en belastingen op worden betaald. Voor een bediende bedragen de RSZ-bijdragen 13,08 procent van het brutobedrag, voor een arbeider is dat 13,08 procent van 108 procent van het brutobedrag. Vervolgens wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden. De schalen die hierbij worden gebruikt, liggen anders dan voor het klassieke loon. Dit maakt dat er veel meer wordt ingehouden en er dus netto minder overblijft dan op een klassiek maandloon. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content