Decenniumdoelen 2017: ‘Mensen in armoede zijn meer dan besparingsmoe’

© belga

“Er dreigt een koude zomer voor mensen in armoede”. Dat zegt Decenniumdoelen 2017.

De 13 organisaties achter Decenniumdoelen 2017 roepen de federale regering op geen nieuwe besparingen door te voeren die de mensen in armoede zouden kunnen treffen. ‘Mensen in of nabij armoede zijn meer dan besparingsmoe’, klinkt het. De organisaties roepen de regering op haar beloftes, bijvoorbeeld rond het optrekken van de sociale minima tot de armoedegrens, waar te maken.

Decenniumdoelen 2017 is ongerust over wat de federale regering de komende weken zal beslissen onder meer over de begroting, de sociale zekerheid en de armoedbestrijding. De vrees leeft dat de regering-Michel bijkomende besparingen zal doorvoeren en dat die besparingen ook de gezinnen in armoede zullen treffen.

Welvaartsvastheid corrigeren

‘De federale regering kan het zich niet veroorloven het begrotingstekort op te vullen met maatregelen die gezinnen in armoede extra treffen’

‘Nu de arme(re) gezinnen opnieuw confronteren met bijkomende besparingen zou onaanvaardbaar zijn op het moment dat de armoede dramatisch hoog blijft, de kinderarmoede blijft stijgen en op het moment dat de hoge inflatie, mede veroorzaakt door federale maatregelen, knaagt aan het huishoudbudget van elk gezin en vooral aan die van de laagste inkomens’, luidt het donderdag in een persbericht.

De organisatie roept de regering daarom op ‘ernstige maatregelen’ te nemen rond armoedebestrijding. ‘De besparing op de welvaartsvastheid corrigeren, dat zou al een kleine stap in de goede richting zijn. De minima tot de armoedegrens brengen is daarenboven meer dan nodig’. Geysels: ‘Daarnaast kan de federale regering het zich niet veroorloven het begrotingstekort op te vullen met maatregelen die gezinnen in of nabij armoede extra treffen. Als er sociale correcties beslist worden, dan moeten correcties gezinnen uit de put helpen in de plaats van ze er dieper in te duwen.’

Partner Content