Crimineel geld zal in EU sneller in beslag genomen worden

© MarianVejcik (iStock)

Misdaadgeld zal in de toekomst sneller in beslag genomen kunnen worden in de Europese Unie. Het Europees Parlement heeft daarvoor donderdag in Straatsburg het licht op groen gezet.

In een twee jaar oud rapport van Europol wordt geraamd dat amper 1,1 procent van de winsten uit criminaliteit wordt geconfisqueerd in de Europese Unie. Om alvast grensoverschrijdende inbeslagnames makkelijker te maken, schaarde een ruime meerderheid van de Europarlementsleden zich achter een verordening die de samenwerking tussen lidstaten moet verbeteren.

Volgens de nieuwe regels moet een lidstaat binnen 45 dagen uitvoering geven aan een bevel tot inbeslagname van een andere lidstaat. Gaat het om een dringend verzoek om activa te blokkeren, dan moeten de lidstaten binnen vier dagen optreden. Om de samenwerking vlotter te laten lopen, worden gestandaardiseerde documenten voor de hele Unie ingevoerd.

‘De nieuwe Europese wet moeten ervoor zorgen dat criminele gelden sneller en efficiënter bevroren en geconfisqueerd worden. Dat past binnen de verdere uitbouw van een stevig Europees veiligheidsbeleid, waarin effectieve grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten centraal staat’, juicht Helga Stevens (N-VA) de nieuwe verordening toe.

Het parlement had over de tekst al een akkoord bereikt met de lidstaten, die binnenkort hun formeel hun fiat zullen geven. De nieuwe regels worden twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening van toepassing.

Partner Content