Antwerpse watermaatschappij Water-link als eerste klaar met uitrol digitale meters

Voorbeeld van een slimme watermeter © iStock

Water-link, de drinkwatermaatschappij die actief is in de stad Antwerpen en een aantal randgemeenten, is op haar grondgebied klaar met de uitrol van de digitale watermeter. In totaal plaatste het bedrijf de voorbije jaren 195.000 digitale meters ter vervanging van de bestaande analoge. Water-link is de eerste in Vlaanderen die klaar is met de oefening.

Tegen 2030 moet ieder Vlaams huishouden een digitale watermeter hebben. Die heeft tal van voordelen voor de consument, zoals het feit dat je zelf geen meterstanden meer moet doorgeven en dus ook geen toegang meer moet geven tot je woonst voor een controle, wat dan weer het leven van fraudeurs moeilijker maakt. De klant krijgt ook meer inzicht in zijn verbruik via informatie op een online portaal.

Volgens Water-link zijn de digitale meters echter ook heel interessant voor de drinkwatermaatschappij zelf. Door inzicht in piekmomenten en lekverliezen kan Water-link naar eigen zeggen het leidingnet optimaliseren en de hoeveelheid ‘non revenue water’ – water dat verloren gaat nog voor het bij de klant terechtkomt – verminderen. Daarnaast genereert de digitale watermeter ook een melding wanneer er water terugstroomt vanuit de binneninstallatie van de klant en kan de drinkwatermaatschappij dus veel sneller optreden en voorkomen dat er zich vervuilingen van het drinkwaternetwerk voordoen. ‘Tot op heden werden 538 terugstroomalarmen gemeld waarbij interventie noodzakelijk was’, klinkt het.

Water-link wil in de loop van 2022 ook een tool klaar hebben om klanten proactief te verwittigen bij problemen in hun binneninstallatie. Nu stuurt het bedrijf wel al brieven naar klanten bij vermoeden van een lek – dat gebeurde al 4.442 keer – en wordt er telefonisch of per mail of per aangetekend schrijven contact gezocht bij vermoeden van een ‘significant’ lek – dat gebeurde al 786 keer.

Partner Content