Burgemeesters krijgen tegelijk loon en uitkering

© Belga

Burgemeesters en schepenen die werkloos zijn, hebben nog altijd recht op hun werkloosheidsuitkering, bovenop hun nochtans al behoorlijk loon.

Lokale politici die werkloos zijn of dat worden tijdens hun mandaat, verliezen bij de RVA hun uitkering, aangezien ze een ander inkomen hebben. Maar via een omweg kunnen ze die uitkering toch houden. Ze kunnen namelijk een aanvraag doen om datzelfde bedrag uit de gemeentekas te krijgen, bovenop hun loon. De gemeente mag dat niet weigeren.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is de maatregel ooit ontstaan om werklozen die verkozen geraken, aan te moedigen hun mandaat op te nemen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Deze burgemeesters en schepenen hebben meer tijd voor hun mandaat dan de collega’s die wel nog moeten gaan werken

De regeling geldt alleen voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters van gemeenten met minder dan 35.000 inwoners. Hoeveel van hen daar nu een beroep op doen, is niet bekend. De kranten hebben weet van drie gevallen: in Haaltert, waar OCMW-voorzitster Gina Ver­bestel (Open&Liberaal) een extra uitkering krijgt, en in Retie, waar zowel de burgemeester als één van de schepenen er gebruik van maakt.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), kan niets doen aan de praktijk, want het gaat om federale wetgeving.

Voor Peter Reekmans gaat het om een onlogische en oneerlijke praktijk: “Want dat betekent dat deze burgemeesters en schepenen meer tijd hebben voor hun mandaat dan de collega’s die wel nog moeten gaan werken. Ik ben zelf burgemeester van een kleine gemeente en combineer dat met een halftijdse job, maar eigenlijk zou ik me beter laten ontslaan. Dan kan ik voluit gaan voor de politiek.”

“Compensatievergoeding”

Verbestel reageert dat het om een compensatievergoeding gaat om het inkomstenverlies van haar vorige job (deels) te compenseren. Ook zegt ze dat het systeem elders, maar ook in haar eigen gemeente al, meermaals toegepast werd en wordt.

Waar je recht op hebt, kan je krijgen. We moeten niet heiliger zijn dan de paus

“In 2012 kreeg ik mijn ontslag bij de Liberale Mutualiteiten”, zegt ze. “Ik kreeg een opzeg van drie jaar en tijdens die opzeg heb ik gestudeerd en me bekwaamd om de job van OCMW-voorzitter en schepen goed te kunnen uitvoeren. Begin 2016 heeft de personeelsdienst me gezegd dat ik recht had op een compensatievergoeding (omdat de opzeg afgelopen was). Ik maak daar nu gebruik van en hoop dat ik ooit terug een job zal krijgen zodat ik het inkomstenverlies niet meer heb.”

“Ik heb meer dan dertig jaar gewerkt en het is niet door mijn eigen schuld dat ik ontslagen ben, maar om politieke redenen, en dat is ook uitgesproken door de arbeidsrechtbank. Ik krijg ook geen werkloosheidsvergoeding, maar een compensatievergoeding door het inkomstenverlies dat ik leid”, gaat ze verder.

Verbestel zegt dat het systeem niet uitzonderlijk is en in veel besturen toegepast wordt, in haar gemeente werd dat in het verleden ook al ‘meermaals’ toegepast, onder meer voor uitvoerende mandatarissen die voor hun 65ste gepensioneerd waren, en daardoor hun pensioen verloren. “De oppositie heeft dat trouwens mee goedgekeurd”, klinkt het verder. “Bovendien is er bij openbare besturen wetgeving, toezicht en interne controle. Waar je recht op hebt, kan je krijgen. We moeten niet heiliger zijn dan de paus.”

Partner Content