België: op twee na hoogste fiscale druk van OESO-landen

© Thinkstock

België blijft steken in de top drie van de OESO-landen met de hoogste fiscale druk, blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Voor België kwam die druk in 2017 uit op 44,6 procent, een stijging met 0,5 procent in vergelijking met het jaar voordien. Enkel Frankrijk (46,2 procent) en Denemarken (46 procent) gaan ons land voor.

De fiscale druk wordt door de OESO gemeten door de som van belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) te plaatsen.

De gemiddelde fiscale druk binnen de OESO bedraagt voor 2017 34,2 procent. In de periode 2000-2017 steeg de ratio in ons land van 43,5 naar 44,6 procent. Het hoogste percentage werd opgetekend in 2013 en 2014 en lag toen op 45,1 procent.

Nog volgens de OESO bestaan de belastinginkomsten in België voor 31 procent uit socialezekerheidsbijdragen, voor 28 procent uit belastingen op inkomen en winsten, voor 15 procent uit btw en voor 10 procent uit andere belastingen op goederen en diensten.

Partner Content