Vergeet de kwartaalcijfers van Pan American Silver

© Getty

Zonder productiebeperkingen stevende Pan American Silver af op een recordkwartaal. Maar uitgestelde productie is niet verloren en intussen stijgt de waarde van de reserves.

De geografische concentratie van Pan American Silver (PAAS) in Noord- en vooral Zuid-Amerika was tijdens de coronacrisis een nadeel. In het tweede kwartaal bleef de productiebijdrage van de meeste activa in Mexico, Peru, Bolivia en Argentinië beperkt, want de meeste mijnen werden pas eind mei opnieuw opgestart. Alleen de twee Canadese mijnen Timmins West en Bell Creek bleven operationeel. Daardoor daalde de zilverproductie met bijna 60 procent op jaarbasis naar 2,8 miljoen troy ounce. De output van goud viel met 38 procent terug naar 96.600 troy ounce. Ondanks de fors lagere productie bleef de kostenstijging binnen de perken.

Met 12,54 dollar per troy ounce zilver en 1015 dollar per troy ounce goud bleef PAAS ook in het tweede kwartaal comfortabel winstgevend. De zilverprijs verdubbelde van het laagste niveau sinds 2009 in maart naar bijna 29 dollar, en goud bereikte een recordkoers in alle valuta. Zonder productieonderbrekingen stevende PAAS af op een recordkwartaal. De operationele kasstroom daalde op jaarbasis met een kwart en op kwartaalbasis zelfs met 45 procent. Netto bleef er 19,4 miljoen dollar of 10 dollarcent per aandeel over, tegenover 18,5 miljoen en 9 dollarcent per aandeel een jaar eerder.

De prognose voor de zilverproductie in 2020 werd verlaagd van 27 à 28,5 miljoen naar 19 à 22 miljoen troy ounce. Voor goud werd de aanvankelijke verwachting bijgesteld van 625.000 à 675.000 naar 525.000 à 575.000 troy ounce. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar op 210 à 215 miljoen dollar uitkomen, waarvan het grootste deel naar bestaande mijnen zal vloeien. Het bedrijf boekte ook in het tweede kwartaal een positieve vrije kasstroom van 32,4 miljoen dollar, wat het totaal over de vier vorige kwartalen op 202 miljoen dollar brengt. De verkoop van een aantal participaties bracht 75 miljoen dollar op, wat de cashpositie deed aandikken tot 261,6 miljoen dollar. De totale schuld bedroeg eind juni 236,9 miljoen dollar. Per saldo is PAAS dus netto schuldenvrij. De schuldpositie is verder gedaald, want PAAS loste vorige maand 40 miljoen dollar af op de openstaande kredietlijn van 200 miljoen dollar.

Door de overname van Tahoe Resources kwam ook de Escobal-mijn in Guatemala in handen van PAAS. Escobal is de op twee na grootste zilvermijn ter wereld en produceerde in 2016 nog meer dan 21 miljoen troy ounce zilver, alvorens de lokale autoriteiten de mijnvergunning introkken, met als argument dat de rechten van de oorspronkelijke bewoners werden geschonden. Aandeelhouders van Tahoe kregen een contingent value right (cvr), dat recht geeft op 0,0497 aandelen van PAAS, als Escobal voor 2029 weer operationeel wordt. Die cvr heeft een aparte notering met als tickersymbool PAASF. Tegen de huidige koers bedraagt de intrinsieke waarde 1,72 dollar, maar de cvr noteert 0,82 dollar, een flinke korting voor het geval dat het zou mislopen met Escobal. Voorlopig zit er nog geen schot in de onderhandelingen met de overheid, maar 2029 is nog ver weg. PAASF kan een interessante aanvulling of diversificatie zijn.


Conclusie

Operationeel moet PAAS wellicht nog de rest van 2020 rekening houden met productiebeperkingen. Dat is op lange termijn niet belangrijk, want uitgestelde productie is niet verloren en intussen stijgt ook de waarde van de reserves. Bij een genormaliseerde output is de winsthefboom dankzij de klim van de zilverprijs heel groot. Tegen de huidige prijs is een winstverdubbeling het absolute minimum. Nadat de koers in minder dan vijf maanden bijna is verviervoudigd, is een tussentijdse terugval logisch en gezond.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 35,81 dollar

Ticker: PAAS US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 7,6 miljard dollar

K/w 2019: 73

Verwachte k/w 2020: 46

Koersverschil 12 maanden: +96%

Koersverschil sinds jaarbegin: +51%

Dividendrendement: 0,5%

Partner Content