Sibanye Gold

Sibanye Gold maakt voorlopig de beloftes waar: hogere kasstromen, een stijgend dividend en lagere schulden.

Het Zuid-Afrikaanse Sibanye Gold ontstond vorig jaar uit de splitsing van Gold Fields. Na een moeilijk beursbegin mag de prestatie van het aandeel worden gezien. Sibanye noteert 90% hoger dan begin dit jaar, maar ook ruim 15% onder de top die deze zomer werd neergezet. Sibanye heeft met Kloof, Driefontein en Beatrix drie mijnen met een indrukwekkende staat van dienst in portefeuille. Hoewel de hoogdagen voor de grades (maatstaf voor het goudgehalte van de ertslagen) al een tijdje achter de rug liggen, zijn de mijnen nog lang niet uitgeput. Recentelijk werd de levensduur zelfs verlengd tot 2030.

Sibanye zet in op hogere kasstromen en een stabiel tot groeiend dividend voor de aandeelhouders, waarbij het de bedoeling is ongeveer een kwart tot 35% van de winsten uit te keren. De rest wordt gebruikt om de bestaande productie op peil te houden. Het voordeel van oudere mijnen is dan weer dat de kapitaaluitgaven in hoofdzaak beperkt blijven tot vervangingsinvesteringen. De groepsreserves bedroegen eind vorig jaar 19,7 miljoen troy ounce goud. Inclusief de overgenomen Cooke en Wits Gold-activa stegen die naar 32,7 miljoen ounce. De groepsproductie steeg in de eerste jaarhelft met 8%, tot 711.900 troy ounce.

De totale productiekosten daalden met 2%, tot 1071 USD per ounce. Dat is nog steeds boven het niveau van de meeste Noord- en Zuid-Amerikaanse mijnen, maar de Zuid-Afrikanen hebben wel al een hele weg afgelegd. De operationele winst steeg met 4%, tot 3,5 miljard Zuid-Afrikaanse rand (ZAR). De daling van de goudprijs bleef in ZAR op jaarbasis trouwens beperkt tot 2%, terwijl de achteruitgang in dollar (USD) 15% bedroeg. Sibanye mikt voor het volledige boekjaar op een productie van 1,6 miljoen ounce aan een kostprijs tussen 1070 en 1085 USD per ounce.

Het blijft voorlopig nog wachten op de intrede van de groep in platina. Anglo American Platinum (Amplats), de grootste Zuid-Afrikaanse platinaproducent en ook het wereldwijde nummer één, overweegt de verkoop van een aantal mijnen ter compensatie van de schade die de vijf maanden durende staking toebracht eerder dit jaar. Sibanye maakt er geen geheim van dat het sterk geïnteresseerd is in die activa, die passen in de strategie om tot een brede Zuid-Afrikaanse mijngroep te evolueren. De heersende ANC-partij ziet liever geen buitenlandse koper en Sibanye is bijgevolg de gedoodverfde kandidaat. Of Amplats de mijnen direct zal verkopen of ze eerst zal onderbrengen in een aparte entiteit, moet nog blijken. Het hele proces is ten vroegste voor volgend jaar gepland.

Het tussentijdse dividend werd met 35% verhoogd, naar 0,5 ZAR per aandeel. Dat brengt het rendement op ongeveer 3,5%. De nettoschuld werd het voorbije halfjaar verlaagd van 1,9 miljard ZAR naar 617 miljoen ZAR of 58 miljoen USD. Met een verhouding tussen nettoschuld en bedrijfskasstroom (ebitda) van amper 8% verkeert Sibanye in een opperbeste financiële gezondheid.

Conclusie

Sibanye Gold maakt voorlopig de beloftes waar: hogere kasstromen, een stijgend dividend en lagere schulden. Sibanye noteert tegen 1,5 keer de boekwaarde, maar is samen met landgenoot Harmony het goedkoopste goudmijnaandeel als de beurswaarde wordt afgezet tegenover de reserves.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content