SBM Offshore

Langzaam maar zeker klaart de hemel weer op voor de oliedienstenspeler SBM Offshore.

De oliedienstenspeler SBM Offshore had het al moeilijk voor de olieprijs begon te dalen, maar er is beterschap. Een van de narigheden die de koers van SBM de jongste jaren heeft gedrukt, was een smeergeldaffaire, die tussen 2007 en 2011 plaatsvond. Voor die onverkwikkelijke affaire onder het vorige management liepen juridische procedures bij het Nederlandse Openbaar Ministerie en het US Department of Justice. SBM had daarvoor 240 miljoen USD of zowat 0,9 EUR per aandeel opzijgezet. Er is nu eindelijk duidelijkheid over de omvang van de boete, want er werd een schikking getroffen. En die valt mee. Ze bestaat uit een betaling van 240 miljoen USD of het voorziene bedrag. Het kan uit eigen middelen worden betaald en bovendien kan de betaling in termijnen gebeuren (laatste tranche van 70 miljoen USD op 1 december 2016).

Een belangrijke onzekerheid is daarmee uit de weg geruimd. Daarmee was nog niet alles van de baan. De smeergeldaffaire sloot SBM tot nog toe uit van projecten op de uiterst lucratieve Braziliaanse markt (topklant Petrobras). En dat bleef ook na de schikking met betrekking tot de juridische procedures. Maar vorige week werd dan met de Braziliaanse autoriteiten een overeenkomst bereikt, die ook hier tot een minnelijke schikking moet kunnen leiden. Een ander aandachtspunt is de nettoschuldpositie van 3,3 miljard USD of 3,5 keer de recurrente bedrijfskasstroom (zonder eenmalige elementen; rebitda). Dat is zelfs 50% boven de huidige beurskapitalisatie van 2,0 miljard EUR. Dus zo maar een kapitaalverhoging uitsluiten de komende jaren mogen we niet.

Tot slot is er natuurlijk de forse daling van de olieprijs de afgelopen maanden. Het is afwachten in welke mate dit de appetijt van klanten voor nieuwe projecten zal beïnvloeden en dus het vrij rooskleurige beeld nog zal vertroebelen. SBM zelf gaf enkele maanden geleden aan tachtig nieuwe projecten te verwachten de komende vijf jaar, waarvan marktleider SBM er een vijftigtal actief zal opvolgen.

In essentie heeft SBM een dubbele activiteit als toeleverancier aan de olie- en gasindustrie. Vooreerst het onderwerp, de bouw en de levering van offshore im- en exportterminals en zogenaamde F(P)SO’s. Dat zijn omgevormde olietankers waarin olie of gas wordt opgeslagen, afkomstig van een vast of drijvend productieplatform dat zelf geen opslagcapaciteit heeft. Daarnaast is er de leasingactiviteit van productie- en opslagsystemen, waarvan SBM eigenaar is.

Vorig jaar was een overgangsjaar, maar tegen 10 keer de verwachte winst 2015, een koers-boekwaardeverhouding van 1,1 en een verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 8 oogt het aandeel goedkoop en draagt de waardering nog de sporen van de voorbije, moeilijke jaren. Referentie-aandeelhouder HAL Trust trok de voorbije maanden de positie in SBM op tot 15,0%.

Conclusie

Langzaam, maar zeker klaart de hemel weer op voor SBM Offshore. Met uitzondering van de lage olieprijs is er reden tot optimisme. Misschien nog geen aandeel voor de ‘goede huisvader-belegger’ (C-rating), maar risicobewuste beleggers mogen een positie beginnen opbouwen. Kansrijk op middellange termijn.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content