Polarcus

De markt is duidelijk bezorgd over de moeilijke marktomstandigheden en de schuldpositie bij Polarcus.

Het Noorse bedrijf Polarcus werd als specialist in seismische diensten in 3D zwaar getroffen door de forse daling van de olieprijs. Seismiek is de eerste stap in het exploratieproces en de forse besparingen bij de oliemajors wegen zwaar op de sector. Zo lagen de gerealiseerde tarieven bij Polarcus voor een individuele klantenopdracht in het eerste kwartaal 48% lager dan in het eerste kwartaal van 2014. Polarcus besliste om de Polarcus Nadia vanaf april 2015 te coldstacken (uit de vaart houden, zonder het schip te verschroten), en ook concurrenten als PGS en Dolphin Group hebben vergelijkbare plannen. Dat moet de komende kwartalen een aanzet geven tot een bescheiden herneming van de markt.

Sinds in februari de nieuwe topman Rod Starr werd aangesteld, nam de hoogdringendheid om de problemen aan te pakken beduidend toe. Starr stelde drie prioriteiten voor 2015. Vooreerst het versneld inzetten op nieuwe inkomstenbronnen (12 tot 15 miljoen USD) en op termijn een groter gedeelte van de omzet realiseren in de meer rendabele multiclientmarkt (aanmaken van seismografische databanken om die daarna te verkopen aan exploratiebedrijven). Een tweede prioriteit is het realiseren van het besparingsplan, intussen uitgebreid van 35 naar 40 miljoen USD. Ten slotte gaat alle aandacht naar het verstevigen van de balans.

De schuldpositie van Polarcus blijft het meest nijpende probleem. Eind maart bedroeg die 629,2 miljoen USD. Cruciaal is het feit dat Polarcus in april een dubbele schuldherschikking kon doorvoeren: een grondige aanpassing (verbetering) van de voorwaarden van een bankkredietfaciliteit van 410 miljoen USD, gekoppeld aan een verlenging van de vervaldatum (van april 2016, naar april 2018) van een converteerbare obligatie (104 miljoen USD uitstaand). De aanpassingen waren nodig om de schuldconvenanten niet te schenden en Polarcus de tijd te geven om de oversteek naar meer opdrachten in de multiclientmarkt (hogere behoefte aan werkkapitaal) te maken.

De bezettingsgraad steeg in het eerste kwartaal naar 83% (80% vorig jaar en 70% op jaarbasis), het hoogste cijfer sinds het derde kwartaal van 2013. De omzet daalde naar 81,1 miljoen USD (-33%), dankzij de forse daling van de tarieven (-48%). Door de besparingen zakten de werkingskosten met 13%, of 10,7 miljoen USD. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde met 11%, tot 35,2 miljoen USD, wat resulteerde in een stijging van de ebitda-marge van 32,6% naar 43,5% (33,6% op jaarbasis in 2014). De financiële kosten daalden van 16,8 miljoen USD, naar 16,1 miljoen USD.

Tegenover een nettowinst van 1 miljoen USD in het eerste kwartaal van 2014 was er een nettoverlies van 26,4 miljoen USD (0,039 USD of 0,3 NOK per aandeel). Het orderboek bedroeg begin juni 235 miljoen USD, tegenover 230 miljoen USD midden april, goed voor 75% van de totale capaciteit voor 2015.

Conclusie

De markt is duidelijk bezorgd over de moeilijke marktomstandigheden en de schuldpositie bij Polarcus. We denken dat het bedrijf met de nieuwe topman en dankzij de ultramoderne vloot uit de crisis zal raken. Hoewel u, gezien het risico, het beste slechts een beperkte positie aanhoudt, is het belangrijk de lage koers aan te grijpen om uw gemiddelde aankoopkoers fors te verlagen.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Partner Content