Peabody Energy

De koers van het aandeel van Peabody Energy bevindt zich niet ver van het dieptepunt van vorige zomer.

De steenkoolindustrie heeft het vooral in het Westen hard te verduren. Steenkool ligt onder vuur vanwege de hoge uitstoot van schadelijke broeikasgassen en producenten krijgen af te rekenen met steeds strengere milieureglementeringen. Het aandeel van steenkool in de Amerikaanse elektriciteitsproductie bedroeg in 2005 nog bijna 50%; dat was vorig jaar nog maar 39%. Over dezelfde periode steeg het aandeel van aardgas van 18 naar 27%. Tegen 2030 zou steenkool niet eens de 30% meer halen. Althans, dat zijn de voorspellingen. Het voordeel van steenkool is dat het erg goedkoop en bovendien overvloedig aanwezig is. Daardoor kozen bijvoorbeeld Duitsland en Japan ervoor om het wegvallen van de nucleaire energie gedeeltelijk te compenseren met steenkool. China is wereldwijd de grootste steenkoolverbruiker, met een aandeel van 80% in de energievoorziening van het land.

De koers van de Amerikaanse steenkoolproducent Peabody Energy daalde sinds 2011 met 75% en bereikte vorige zomer het laagste niveau in negen jaar. Naast de tegenkanting van de milieulobby had Peabody ook nog eens af te rekenen met een lagere aardgasprijs. Na de strenge winter in de Verenigde Staten is die de jongste maanden wel sterk opgeveerd. Peabody produceert zowel ’thermal coal’ voor het opwekken van stroom als ‘metallurgical coal’ voor de productie van staal. De productiecentra van de groep bevinden zich in de Verenigde Staten (in hoofdzaak thermal coal) en Australië (met coal).

Peabody moest in het eerste kwartaal een nettoverlies opbiechten van 48,5 miljoen USD of 0,18 USD per aandeel, ruim dubbel zo hoog als een jaar eerder. Ondanks een stijging van de verkoopvolumes met 7,2% naar 61,3 miljoen ton daalde de omzet op jaarbasis met 6,9% naar 1,62 miljard USD. Dat had uiteraard te maken met de lagere prijzen. De omzet per verkocht ton daalde met 6,7% in de Verenigde Staten en zelfs met 16,6% in Australië. De brutomarge in Australië bedroeg amper 0,22 USD per ton tegenover 5,3 USD per ton in de Verenigde Staten. De prijzen van metallurgical coal blijven erg laag Dat heeft te maken met een overaanbod, gekoppeld aan een lagere vraag naar staal. De staalproductie in China, dat instaat voor meer dan de helft van de wereldwijde output, zal dit jaar met maar 3% toenemen, tegenover nog 7% een jaar eerder. Peabody overweegt daarom een aantal activiteiten in Australië tijdelijk stop te zetten.

De situatie bij thermal coal oogt iets beter. De Amerikaanse steenkoolvoorraden zijn na de strenge winter sterk gedaald en door de hogere aardgasprijs neemt de vraag naar thermal coal weer toe. Dat neemt niet weg dat Peabody over heel 2014 verlieslatend zal zijn. Voor het tweede kwartaal wordt een verlies van 14 tot 39 dollarcent per aandeel vooropgesteld. Het overaanbod bij steenkool voor staal zal wellicht nog het hele jaar blijven aanslepen. Peabody zal in 2014 de kapitaaluitgaven terugschroeven naar het laagste niveau in tien jaar.

Conclusie

De nieuwe overheidsmaatregelen zaten er al een hele tijd aan te komen en daarop was op voorhand ruimschoots geanticipeerd. De koers bevindt zich dan ook niet ver van het dieptepunt van vorige zomer. Op heel korte termijn moet geen beterschap worden verwacht, maar steenkool is als energiebron nog lang niet dood. Tegen 1,1 keer de boekwaarde is het neerwaartse risico beperkt.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Partner Content